Andulky trpící nádory a cystami

 

Nejenom výstavní andulky, ale i ty menší, dalo by se říct vitálnější a temperamentnější soukmenovci trpí naprosto stejnými nemocemi, jako andulky výstavní. Jejich tělní buňky jsou často napadány různými druhy rakovinných nádorů, které se postupně mění v tumorové onemocnění, což je další stupeň nádoru. Pak jsou to různé cysty a abcesy, které vznikají spontánně, nebo následkem prodělaných úrazů. Andulka zasažena nádorovým bujením je zpočátku v naprostém pořádku, chová se v hejnu jako všechny ostatní, až do doby, kdy se ji začne cysta a nebo nádor zvětšovat, tedy růst. Dlouho jsem zvažoval zda mám na otázky ohledně rakovinných nádorů u andulek vůbec odpovídat, protože nejsem lékař, ani veterinář, spíše jenom obyčejný chovatel, který praktikuje své dosavadní letité zkušenosti a předává je dalším chovatelům, popřípadě dalším generacím, které zvažují s chovem výstavních andulek započít.

Vyskytne-li se na těle andulky pod opeřením nějaká ,,abnormalita", která je na pohmat cítit jako počínající boule, je nutné zavčasy provést  vyšetření, které odhalí, zda je nádor benigní /nezhoubný/ a nebo maligní /zhoubný/. V žádném případě není vhodné, aby se chovatel snažil nádor, jako takový ošetřovat a nedej bůh odstraňovat. Někdy se zdá, že zduřená vystouplá část je tuhá a jakoby plná sýrovité hmoty. Svým způsobem tomu i tak je. Je to nahromaděná část buněk, která vyrůstá z kostrče andulky, někdy z křídla, z podbřicha, může se objevit naprosto kdekoliv, na prstech a nožních kloubech.

Pokud bychom se snažili tuhle kašovitou hmotu z těla andulky odstranit, nemusí se nám to podařit, protože buňky mohou být ve fázi, kdy jsou v pevném skupenství a tudíž s nimi není možná žádná manipulace. Vytéka-li tzv. sýrovitá hmota z nádoru, opět není na místě její odstranění, protože bychom se dostali andulce až k živé tkání, která vždy začne krvácet a zde je největší riziko infekce a následný úhyn zvířete. Jako předmětný zásah se mně jeví, opatrné obstříhání místa vyčnívajícího nádoru a podvázání silnou nití, úplně u kořene nádoru. Zpočátku se to andulce přirozeně nelíbí a snaží se nitě zbavit, protože je to pro ni nepříjemné a bolestivé. Postupem času přestane do nádoru proudit krev a nastává odumření vystouplé části. Abychom si byli jisti, že jsme pro andulku udělali maximum, je důležité vyšetření na zhoubnost nádoru a zda nádor jako takový se již nerozšířil na další vnitřni orgány. Léčba je zdlouhavá, samozřejmě že i nákladná, ale jiné řešení než ji podstoupit neexistuje. Jsme-li chovatelé, kteří své andulky milují, nemůžeme je nechat ,,napospas" osudu.

To samé platí i u různých druhů cyst, které jsou skryty v těle andulek, například u vaječníků apod. Někdy nastanou situace, že ani veterinární lékař není schopen rozpoznat, o jaký druh cysty, nebo nádoru se jedná. Jak jsem předeslal na počátku článku, andulky jsou hodně náchylné k různým typům nádorových onemocnění. Není pravdou, že nádory vznikají šlechtěním výstavních andulek. Danými problémy trpí všechna zvířata, v neposlední řadě i naše populace. Jakmile je jednou zvíře zasaženo těmito cystickými, nebo nádorovými problémy, je zde nebezpečí, že i po odstranění těchto tekutých, nebo tukových nádorů nastává vždy recidiva, tedy že se onemocnění vrací. Již na pohled to není nic hezkého, když andulce na kostrčí, nebo u ocasních per vyvstává velký tukový nádor. Otázkou zůstává zda takové zvíře zařadit do chovu a nebo ne? Každopádně je lepší zvíře z chovu vyřadit, protože i u zdravých jedinců se může z ničeho nic objevit nádor. Nevidím jediný důvod napomáhat k rozšiřování nemocí tím, že zařadíme nemocnou andulku do chovného programu. Můžeme si být jisti, že z 50% se tyhle nádorové onemocnění objeví u odchovů. Když se toho nedočkáme u odchovů, tak v další chovné sezóně se to vrátí v plné, tedy 100% síle. Znovu podotýkám, že není třeba posilovat procento nádorových onemocnění ve svém chovném hejnu. Jak jsem předeslal i u 100% zdravých jedinců můžou nastat tyhle nádorové a cystické problémy.

Tak jako se v naprosto každém chovu vyskytuji, čas od času tzv. andulky chryzantémy stejně tak se objevují i nádorová bujení. Nerozhoduje ani tak velikost andulek, zda jsou menší, či větší, ale spíše celkové zdraví, imunita, genetika a s tím spojené negativní genetické zátížení. Pokud některý z chovatelů v zájmu finančního zisku zapáří andulku, která trpí nádorovým bujením a jejich potomky i když ,,zdravé" rozprodá do ostatních chovů, zde už na to není co říct. Veškeré naše snažení je zbytečné.

Chytrý chovatel během první, nebo druhé chovné sezóny 100% pozná, co mu daný chovatel prodal a to podle  postižených mláďat. Zpravidla je už vždy hodně pozdě, protože potomci první odchované sezóny jsou nasazeni do chovného programu. Pak nezbývá, než celou postiženou linii zastavit a vyřadit.  Hlavní problém spočívá v tom, že dáný pták může být ,,pouze" nositelem nadorového onemocnění, což vizuálně nepoznáme. V mnoha případech se nádorové bujení projeví až po dosažení prvního roku života andulky a zde již není mnoho času na reakci. Roční andulky jsou standardně zařazeny do chovného programu a odchovávají již svá první mláďata. Ne každý chovatel dokáže vyřadit  postiženou andulku, u které se do půl roku od nákupu projeví nádorové problémy.  Zvláště když za ni zaplatil v Německu 400 €. Pokud ji naopak do chovu zařadí, rozšiřuje a geneticky zatěžuje další a další potomky daného zvířete.

U andulek tzv. chryzantém je to o to jednodušší, že tyhle genetické hříčky si vyřadí příroda do několika dní, max.do několika měsíců sama. Chryzantémy se nedokážou normálně pohybovat, natož tak rozmnožovat. O létání nemůže být řeč. Jsou případy, že se tyhle andulky dožijí i věku jednoho roku, ale zde spíše vyjímka potvrzuje pravidlo. Život andulek postižených nadměrným růstem peří, je neplnohodnotný  a pro ně samotné hodně náročný. Jsou terorizovány stejně starými mláďaty, které instinktivné vycítí slabost a neschopnost těchto zvířat. 

Video andulky chryzantemy - hlavní znaky: nepohyblivost, špatná až nulová imunita, neschopnost krmení, brzký úhyn...

 

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist