GENETICKÉ INFORMACE I.

 

Dobrý den, pane Blažek,

Měl bych na Vás otázku, kterou jsem specifikoval již minule a to zdali mají tzv. rovní ptáci dědičnost dominantní.

Otázka vznesená dne 27.11.2014 na Ing. Václava Blažka - chovatele a posuzovatele výstavních andulek.

Dobrý den, pane Blažek,

Chci Vás zdvořile požádat o informaci ohledně tzv. rovných ptáků ( výstavních andulek ), zda-li tito níže uvedení ptáci mají dědičnou vlastnost dominantní ?

 

Světle modrý samec i samice = recesivní dědičnost -- pouze na recesivní  dědičné vlastnosti štěpí oba dva

Tmavě modrý samec  i samice =  otázka  dědičnosti   --   štěpí oba dva

Mauve samec i samice = otázka  dědičnosti   --   štěpí oba dva

Šedý samec i samice = otázka  dědičnosti   --   štěpí oba dva

 

Světle zelený samec i samice = otázka  dědičnosti   --   štěpí oba dva

Tmavě zelený samec i samice = otázka  dědičnosti   --   štěpí oba dva

Olivový samec i samice = otázka  dědičnosti   --   štěpí oba dva

Šedozelený samec i samice = otázka  dědičnosti   --   štěpí oba dva

 

Všichni tito výše uvedeni samci mají schopnost štěpit na dědičnou vlastnost vázanou na pohlaví, samice nikoli.

 

Všichni  tito výše uvedeni samci i samice štěpí do dědičné vlastnosti recesivní.

 

 

Tyhle dvě skupiny mne opravdu moc zajímají, jaké a kdo z nich má schopnosti štěpit do dědičnosti dominantní, 

štěpit do dědičnosti vázané na pohlaví a dědičnosti recesivní. Zde jsem udělal v otázce velkou chybu, protože na dominantní vlastnost štěpit není možné !!!

 

Dají se vůbec rovní ptáci, jakož jsou tmavě modří, tmavě zelení, či světle moří, světle zelení, či šedi, nebo šedozelení,

ZAŘADIT DO DĚDIČNOSTI DOMINANTNÍ, NEBO NIKOLIV ????

Děkuji Vám za spolupráci a přeji pěkný den.

František Matůšů

 

 

Odpověď Ing. Václava Blažka

Zdravím,

Trošku se to zamotalo, zkusím to laicky přiblížit:

 

Nutno rozlišovat:

 

Barvu (bl+ zelená nebo bl modrá)    Dědičnost  -  zelená=dominantní, modrá =recesívní

D faktor tmavnutí  (D+ bez faktoru tmavnutí,  D jeden faktor a DD dva faktory tmavnutí

Dědičnost je neúplná dominantní.

 

Kresbu   opalínová - rovná, skořicová, perlová, dilute, faded, fallow, edged, straky …

Dědičnost může být dominantní, recesivní, vázaná na pohlaví

 

Přídavné dominantní faktory V (violet) a G (grey-šedý)

Zatímco V faktor může být přítomen ve všech barvách i kresbách, nejlépe „viditelný“ jako fialový pták je ve spojení modré, jednoho tmavého a alespoň jednoho fialového faktoru.

 bl_D+ /bl_D ; V+/V  jednofaktorová violeta, nebo bl_D+ /bl_D ; V/V (2f violet D modrý).

Dědičnost je neúplná dominantní.

 

Šedá (G)  šedí ptáci u nás a v Evropě chovaní jsou snad na 99% původu dominantní australské šedé. Proto spojením se zelenou vzniknou šedozelení. Modrá je vůči šedé recesivní, proto jsou šedí/modří (šedí štěpitelní na modré), ale mohou být i 2f šedí na modrou neštěpící. Štěpit na modrou mohou pouze 1f šedí/modří.

 

- označení pro zelenou používáme nezmutovanou formu pro modrý lokus, bl+

 Zapisuje se bl pro modrý lokus a přidáváme znaménko + , které naznačuje, že není zmutován

- Světle modrá „barva“ je vždy recesivní vůči zelené, která je dominantní

- Modrá je zmutovaná zelená a vůči zelené i šedé vždy recesivní dědičnost

  (světle zelená, někdy označována jako forma „přírodní či nominální“  bl+_D+ /bl+_D+ .

    Světle modrá  bl_D+ /bl_D+  = zmutovalo (bl+) na (bl) tj. zelená na modrou

    Pokud by zmutovalo  pouze na jednom chromozomu = bl+_D+ /bl_D+ ,

    nebo bl_D+ /bl+_D+     jedná se vždy o štěpitelného zeleného/modrého

    Tmavě modrá je modrá „barva“ s jedním D (Dark- tmavým) faktorem tmavnutí 

 

bl+_D+ /bl+_D+   světle zelená

bl+_D+ /bl+_D      D zelená neboli tmavozelená

bl+_D /bl+_D        DD zelená neboli olivově zelená, zelená se dvěma faktory tmavnutí 2f tmavá a obdoba je v modré řadě

bl_D+ /bl_D+        světle modrá

bl+_D+ /bl+_D      D modrá neboli tmavomodrá, starší výraz kobalt

bl+_D /bl+_D        DD modrá neboli šedomodrá či mauve je modrá „barva“ se 2f   tmavnutí

 

bl+_D+ /bl_D+   nebo  bl_D+ /bl+_D+       světle zelená/modrá

bl_D /bl+_D+   nebo  bl+_D+ /bl_D           D zelená/modrá neboli tmavozelená/modrá

bl_D /bl+_D   nebo  bl+_D /bl_D               DD zelená/modrá neboli olivově zelená/modrá

 

Poznámka: D faktor je vázán s lokusem modré mutace, neboť se nachází na stejném chromozomu, proto je používáno spojení podtržítkem (bl_D) .

 

 

 

„ Tyhle dvě skupiny mne opravdu moc zajímají jaké a kdo z nich má schopnosti štěpit do dědičnosti dominantní, štěpit do dědičnosti vázané na pohlaví a dědičnosti recesivní. „

 

štěpit do dědičnosti dominantní nemůže nikdo, protože JE dominantní

 

Dominantní může štěpit na recesivní bez ohledu na pohlaví,

pokud se nejedná o dědičnost vázanou na pohlaví SL (sex-linked).

 

Vlohu SL přenáší pouze samci na pohlavním chromozomu  X , tzn. že na SL štěpí

 

 

 

„ Dají se vůbec rovní ptáci jakož jsou tmavě modří, tmavě zelení, či světle moří, světle zelení, či šedi, nebo šedozelení,  ZAŘADIT DO DĚDIČNOSTI DOMINANTNÍ, NEBO NIKOLIV????,“

 

Rovná kresba je „přírodní-nominální“ a opalínová je  u andul mutací  VÁZANOU NA POHLAVÍ .

 

 

K fotkám – barva ozobí naznačuje, že se jedná o nějakou formu snad recesivní straky, případně štěpitelností na Ino, ale může to být i 2f modrá perla/Ino a rec. straky (viz stříbrné lícní skvrny)

Modrý nebo slabě nafialovělý nádech těla pouze nasvědčuje tomu, že se jedná o modrou řadu, nikoli šedou.

Podstatná je kresba křídel, zdá se mi jemně naznačená.

O jakou kombinaci mutací se jedná zjistí pouze kontrolním hnízděním. Takto se dá pouze spekulovat!!

S pozdravem

Václav Blažek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jsem opravdu moc rád, že jsem poznal tak vstřícného člověka, který si udělá čas pro nás chovatele méně zkušené a dopodrobna vše vysvětlí. Zápisy vzorců jsou přehledně popsány, takže je není zase tak složité pochopit. 

Soustavným studiem a praktickým chovem se nám výše popsané informace dostanou tzv. pod kůži a posléze je dokážeme využít ve svůj prospěch v chovu andulek. Jenže času má člověk čím dál tím méně. Ze zaměstnání se vracíme pozdě večer, navíc utahaní, unavení a kolikrát jsme rádi, že poklidíme a jdeme spát. Na nějaké několika hodinové studium už nezbývá čas.

Již jsem několikrát oslovil chovatele z ,,vyšších tříd" a ne vždy jsem dostal odpověď, kterou bych mohl hodnotit jako uspokojivou. V některých případech jsem se nedozvěděl absolutně nic. ,,Kdo nic neví, nic nepoví".

Chov výstavních andulek a genetika s chovem spojena je hodně náročná disciplína, co se znalosti týká. 

Pokud nám cokoliv není jasné, nebo podstatu věci nechápeme, nemusíme se stydět zeptat těch, kteří chov výstavních andulek praktikují 40 či 50 let. 

 

 


TOPlist