GENOTYP + FENOTYP

 

Genetické názvosloví je pro běžného chovatele hodně složité a každý při pohledu na slova Homozygot, nebo Heterozygotní jedinci má v ten moment po chuti do čehokoliv dalšího. Následující názvy Genotyp a Fenotyp , nebo lineární uspořádání genů v chromozómech doslova naháněji ,,hrůzu" a nechuť proniknout do podstaty věci. Samozřejmě že ne všem, ale sám jsem před dvaceti lety při čtení těchto názvů odkládal knihu s tím, že to nechám na příštěsurprisefrown.cheeky.

 

Dědičný faktor se vyskytuje u každého jedince vždy dvojnásobně,  jeden od otce a jeden od matky. V chromozómech jsou otcovské a mateřské geny vždy proti sobě, tzn. každá živá bytost má tedy pro každou vlastnost dva dědičné faktory. Otec a matka jsou zástupci stejného plemene, z čehož vyplývá dvojitost nabízených faktorů pro jejich potomka. V nauce o dědičnosti andulek se vyskytuje mnoho pojmů, které vyjadřují genetické vlastnosti a andulky je dostávají od svých rodičů.

Souhrn těchto genetických informací,  jinými slovy souhrn genů tj. dědičných vlastností určitého jedince, nazýváme GENOTYP - nevidíme jej zřetelně, vše je tzv. zakodované v krvi zvířete.  Jedná se o veškeré dědičně předané vlastnosti, které se postupem dospívání vyvinou a nebo zůstanou potlačeny.

Souhrn zjevných ( viditelných ) vlastností nazýváme FENOTYP - vizuální pohled na andulku.

 

Soubor jedinců téhož genotypu se nazývá čistá linie např. zelená andulka, která neštěpí na žádnou jinou barvu,je homozygotní - Homozygot.

Pták štěpící na jinou barvu, než je jeho vlastní, např. zelená andulka štěpící na modrou je heterozygotní - tedy Heterozygot.

Barva, která se při spojení rodičů různých barev objeví v první generaci u všech potomků, je dominantní, u andulek např. zelená je dominantní nad modrou. Barva , která se objeví až v následující generaci,  je recesivní, u andulek je modrá recesivní vůči zelené.

Souhrn genetických informací si andulka nese do života, jakož to každý živý tvor na naší planetě, pokud není Hermafrodit = tvor který je schopen oboupohlavnosti, nebo dokonce změny pohlaví během života. To, zda se určité genetické vlastnosti po otci, nebo matce projeví, či nikoliv, tohle již ovlivňuje příroda sama. Někdy andulka nese více po otci, jindy po matce, nebo jsou vlastnosti rozděleny přesně tak, jak jsme si je vytyčili.

 

Můj subjektivní názor, který jsem si vytvořil za období několika desetiletí chovu andulek je takový, že samičky nesou genetické informace po svých otcích a samci geneticky kopírují své matky. Tahle skutečnost se nevyskytuje jenom u andulek, nebo ve zvířecí říši, ale i u lidské populace. Co se týká genetických informací,  jsou děvčata směrována více na stranu otce a chlapci zase na stranu své matky. Podotýkám, že tato informace je jenom úvaha, nikoliv skutečnost !!! Časem se dozvíme o genetice a jejím předávání daleko více, než je tomu doposud a třeba se odhalí další skutečnosti, které budou neméně zajímavé a prakticky využitelné....

 

 

Stránka se rozpracovává.


TOPlist