Incident na evropské výstavě 2012 v Karlsruhe.

Dne 24.8.2012 v podvečer začala přejímka vystavovaných exponátů /andulek/na evropském šampionátu v německém městě Karlsruhe. Německý šampionát se  vždy těšil dobré pověsti a světovému ohlasu, co do kvality vystavovaných andulek a celkové organizace několikadenní soutěže. 

Sjíždějí se zde chovatelské špičky ze všech okolních států.  Jeden z nejlepších chovatelů evropské úrovně je Daniel Lutolf ze Švýcarska.

Výše zmíněný chovatel Daniel Lutolf na loňský šampionát 2012 v Karlsruhe nikdy nebude vzpomínat v dobrém, protože se zde opět předvedla lidká závist a zášť a to nejhrubšího kalibru. Od přejímky andulek, která proběhla v pátek 24.8.2012 ve večerních hodinách /19.30 hod./, do sobotního rána 25.8.2012 / 6.30 hod./, někdo z  nejbližšího pomocného týmu organizátorů soutěže, vytrhal a ostříhal Danielovým ptákům ocasní péra.

Pokud si někdo dovolí takovou špinavost na nejprestižnější světové soutěži, pak je schopen naprosto čehokoliv. Aby se nepošpinilo jméno mezinárodní soutěže v Karlsruhe, celá záležitost tzv. vyšuměla a proběhla snaha ,,zamést" vzniklou situaci pod koberec s odůvodněním neexistujících důkazů. Dosti chabé zdůvodnění pro Daniela Lutolfa.

Osobně mám s lidskou závistí taky své zkušenosti. Ne každý chovatel si může  dovolit nákup drážších zvířat v cizině, což je pochopitelné. Ale jsou zde i chovatelé - imbecilové, kteří si andulky zcizí na výstavě, to ještě v lepším případě a nebo je ukradnou přímo u chovatele v jeho domě. Lidská závist nezná hranic!!!!

Viz. Daniel Lutolf měl rovněž vykraden svůj ,,ptačí domek" a byly mu odcizeny ty nejlepší andulky. Úspěch se nejen v České republice, ale i jinde ve světě neodpouští!!!!!!!!!!

Pro Bůh, kde jsme se to dostali, když se strachujeme ponechat návštěvu o samotě s našimi andulkami  a odskočit si na toaletu s tím, aby nás nepronásledovala myšlenka, zda nám nebude nějaké zvíře odcizeno!!!! K čemu nám pak je veškeré snažení, vynaložený čas a mnohdy nemalé finanční prostředky ?????

Zde prezentuji článek Daniela Lutolfa k  incidentu z Karlsruhe.

 

Incident na evropské výstavě 2012

Co se stalo letos na evropské výstavě 2012 v období mezi Svěřte své ptáky a posuzování je způsobené špatné pocity pro mě a mnoho přátel vyrůstajících v nevěřící hrůzu. Incident vedl k některým ostrých polemik, a dokonce i nyní existují různé představy o tom, co se stalo, a co bylo pak se z toho.

Mým cílem je osvětlit následující zprávy z mého pohledu co možná nejobjektivněji, co se stalo mému ptáků. Prostřednictvím tohoto dopisu chci dosáhnout toho, aby tento incident bude mít písemnou formu veřejnosti. Pokud ne přes AZ-DWV, pak už jen já. Tento incident je zaměřena na mne jako chovatele a vystavovatele, ale je také důležité pro dobré životní podmínky zvířat.

Nejsem asi falešně obvinit jednotlivce nebo skupiny jako pachatele nebo s cílem poskytnout jim neupřímné chování. Raději bych vznést obvinění "Neznámý" a poté popsat incident sám a způsob výstavní linie detail a objektivně se s touto situací.

V pátek večer, 24. Srpna 2012, přinesla jsem spolu s Kurtem Vogt po 19 hodinách moje zvířata na evropské výstavě v Karlsruhe. Hubert Jansen mi vzal výstavní ptáci v přítomnosti Rolf Schindelmeister osobně. A já jsem si povídali s nimi, mimo jiné o mé hrůze Spanglehahn, což je pro mě reprezentované bezpochyby zdaleka nejlepší z mého týmu ptačí výstavy.

Všechny fotky Timo Harr - Děkuji!

image   image

My ptáci přepeřeného v tomto okamžiku, co Hubert Jansen také potvrdila, že. Ralph Jenne také viděl všechny moje zvířata, mám nějaké "nachfrisieren" měl. Kurt Vogt také viděl dva z postižených ptáků bezprostředně před odesláním.

Příští sobotu (25. srpna), ocenění dostal jsem u mě doma zpráv od různých lidí o snížení své ptáky. K mému velkému překvapení, nikdo z mých oblíbených měl být nalezený u vítězných ptáků.

Na následující den (Neděle 26.srpna) jsem přišel na oběd ve výstavní hale. Různé chovatelé již gratuloval mi na cestě do haly na můj dobrý výkon, ale také se zmínil svému úžasu, že jsem zřejmě vydal mnoho ptáků s chybějícími ocasy. Okamžitě jsem spěchal ke klecím se mi vyfotit situace.

K mému zděšení jsem si uvědomila, v přítomnosti skříně Erich, že v mé hrůze Spanglehahn s výjimkou všech tří kusů chybí ocas a ocasní peří. Žádný z těchto pramenů byla zaznamenána v kleci, která je fyzicky schopni vysvětlit. Okamžitě jsem spěchal na radu Marcela Bühlera s ním a pták dát najevo vedoucí, který se rozhodl odstranit zvíře z výstavy.

Rolf Schindelmeister, aktuální AZ-DWV předseda, potvrdil mi jednou, že pták byl přepeřeného při přijetí, a proto někdo musel vytáhl těchto pramenů zřejmě úmyslně. Bez vyzvání, řekl mi, že on nesl konkrétní podezření a on udělá vše pro to, aby vytáhnout tyto "zločince" (Citace mailem Schindelmeister) odpovědnosti. Od incidentu mezi pátečního večera, 19,30 hodin a v sobotu ráno od 6.30 hodin, muselo dojít, podle jeho posouzení by bylo jen velmi malá skupina osob v úvahu. Bylo zřejmé, že musela jednat s největší pravděpodobností někdo z nejbližšího týmu pomocníků.

Všechna tato vyjádření z Rolf Schindelmeister v přítomnosti Hubert Jansen a Erich skříňce. Marcel Bühler a Andreas také obdržela Conrades s velkou částí rozhovoru.

Pak jsem prozkoumal všechny mé show ptáky a uvědomil si, s rostoucím hrůzou, že někdo úmyslně vytáhl ocasy s mými dalšími nejlepšími zvířat.

Jsou to:

  • - Dva Zimthennen v šedé zelené a šedé s páry

  • - Do Zimtgrauen mladého kohouta, který předtím vyhrál přehlídku dva týdny Zewa-

  • - Moji dva nejlepší slepice: Zimthellgrüne a Zimtgraue.

V dalším jednoho ptáka a slepice z mých čtyř týmů každý měl ocas peří v kleci, což svědčí o "přírodní" Fail. Když ale Zimtgraugrünen slepice ocas byl zřejmě odříznout nůžkami.

Po trávením první šok některé naléhavé otázky přišli pro mě:

Proč někdo sabotoval systematicky s takovou odvahou, škodolibou radost a když jsem záviděl své desítky let práce jako chovatelka?

Kdo je ochoten podstoupit takové riziko a co konec? Jak a kdy se to stalo v praxi?

Co je nyní ještě daleko více mě udivilo, je chování AZ nebo DWVs, který oponoval počáteční oznámení Rolf Schindelmeister zřejmě rozhodl veřejně distancovat od celého incidentu a otřete celou věc pod koberec. Existují dostatečné důkazy, a to i postrádal viníka, vše je pouze na základě domněnek, což je důvod, proč nechtějí, aby tyto incidenty. To bylo důležité udržet dobrou pověst evropsko-mistrovství a chránit členy AZ / DWV, Rolf mi řekl, že Schindelmeister se v e-mailu.

Je mi jasné, že šance na usvědčení pachatele nebo zvuk, je skromný. Ale to není hlavní.

Jsem však toho názoru, že to musí být povinností svazu a organizačního výboru informovat o takových nesportovní události a zaujmout jasné stanovisko, a to všemi prostředky v budoucnu chránit vystavovatelů a jejich zvířat proti takovým jednáním. , Co je dalším krokem může být?

V naší krásný koníček, že cvičení tolik chovatelů po celém světě s jednotlivci, vášeň, kteří se dopouštějí těchto trestných machinace, žádné místo. Úcta k práci ostatních chovatelů by mělo být samozřejmé.

Chci zdůraznit, že to už není o mně vůbec, pověst eura šampionátu, který si myslím, že je jinak velmi důležitá událost pro naše hobby poškození. Já jen chci, aby se ujistil, že organizátoři dělat vše pro to, aby taková věc se nikdy nemůže stát. Pokud se všichni účastníci jsou si vědomi událostí, pachatel musí letět až v budoucnosti na vyšší riziko.

Také bych rád výslovně uvést na tomto místě, že Rolf Schindelmeister přispěl v jeho roli jako AZ / DWV předseda již hodně v krátkém čase, aby mistrovský veletrhu. Nechal poprvé většinou zahraniční rozhodčí. On také představil letos poprvé "skrytý" seznam, z něhož se soudci Scholar přímo nemůžete přečíst název emitenta hodnoceného zvířete.

Myslím, že to byla pro AZ, neboť současná věci, které se stalo. Je v jejich zájmu, aby budoucí evropská vystoupení a show konat vůbec správné, spravedlivé, bezpečné a důvěryhodné.

Do těchto nepříjemných událostí, některé věci je třeba udělat jinak na evropské výstavě v budoucnosti. To není pravda, že položka je bagatelizovat.

Pro mě je to všechno o nevytvářet falešná podezření, ale já v mých silách, aby zajistilo, že fakta oficiálně uznaný a vyjádřil omluvu ze strany organizátorů nebo incidentu litovat.

Oetlikon, 4 Říjen 2012

Daniel Lütolf


 

image   image

  image

 


 
  image

image   image

 

 
© Daniel Lütolf průmysl Strasse 1, CH-5436 Oetlikon, Tel: + +41 (0) 56 424 24 27, Mob Tel: + +41 (0) 79 705 49 08, info@daniel-luetolf.ch

 

Závěrem bych dodal, že tyhle krádeže, různé druhy podlostí se dějí dnes a denně a to, jak na evropské úrovni, tak i na celorepublikové. Určití jedinci nesnesou, že vyhrávat může jen  ten nejlepší z nejlepších a to Danielf Lutolf rozhodně je. Stejně tak jako v České republice Ladislav Groda a Jiří Řejha. Mám dojem, že své si ,,užil" na evropských výstavách i Láďa Groda. Proti takovému to jednání se nedá bránit, zde musí zapracovat vždy organizace, která výstavu pořádá!!!!! A nehraje žádnou roli, zda je to výstava někde na vesnici, nebo celostátní, stejně tak i na evropské úrovni. Pokud výbor určí své členy, kteří zodpovídají za hlídaní ustajených ptáků po přejímce, nesmí se stát, že by nastal nějaký incident.

Můj názor na danou problematiku je naprosto jednoznačný. Vybraní členové, kteří mají kontrolu nad celou pořádanou akcí jsou určitě poctiví lidé.  Po mých zkušenostech je zřejmé, že u těchto lidí převládne přátelská euforie, což je v naprostém pořádku. Tuto euforii bohužel provazí všude přítomný podávaný alkohol a to je ,,počátek konce". Jakmile si některý závistivý člověk povšimne, že členové jsou mírně v podroušeném stavu, vloží se do družného rozhovoru a v nestřeženém okamžiku ptáky v lepším případě doslova oškube, v horším zcizí!!!! Pak je velice těžké hledat viníka.

Za vše vždy zodpovídá pořádatel výstavy!!!!!........i když pro chovatele, který o andulku přišel je to vždy naprosto bezpředmětné.

 

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

http://www.frmatusuvystavniandulky.websnadno.cz/

 

TOPlist