Jarní hnízdění - Květen 2013

 

Současné denní teploty sice nejsou obzvláště vysoké, ale andulky již na změnu počasí reagují svým chováním a dostavuje se u nich ta ,,pravá" hnízdní nálada. Samečci jsou v plném toku a obletují samičky, krmí je a snaží se získat si přízeeň své vyvolené. Jarní hnízdění je u ptáku vyvoláno instinktivně, tudíž i početnost oplozených vajec je úplně někde jinde, než během zimního hnízdění, které se snažíme /kolikrát bez žádných výsledků /uměle vyvolat. Bohužel je tomu tak. Výstavy a soutěže jsou směřovany ke konci léta a vlastní hnízdění začína kolem poloviny měsíce Října.  Andulky jsou stimulovány ,,máčeným krmivem" a vaječnou míchanicí s různými vitamínovými doplňky. Spousta chovatelů krmí těmito produkty celoročně a proto se u andulek neprojevuje /obzvláště v zimě /, že by se nějak vehementně vrhaly do hnízdění. Spíše je tomu naopak. Páry stagnují, když už nanesou vejce, tak je porozbíjejí a vyhází z budky ven. Pravdou je, že tohle dělají mladé samičky, které hnízdí poprvé. Při druhé a další snůšce si snad již uvědomí, že jsou to jejich potomci a na vejce konečně nasednou. Vše co se u andulek děje, je instinktivně naprogramováno v ptačích genech a andulky se těmito vjemy a instinkty řídí. Někdy jsou ze všeho zmatené a nesvé, jakoby nevěděly jak se mají v danou chvíli chovat. Položme si otázku.....neměli bychom hledat problém právě u nás chovatelů ? V přírodě se  andulky řídí vjemy, jakož jsou dostetek potravy pro své potomstvo, tzn. vegetační období, kdy dozravají semena a různé druhy travin. Jak jsem předeslal, vše je u andulek řízeno instinktivně a pokud je potravy dostatek, počasí teplé, andulky začnou hnízdit a postupně vyvádět své potomstvo. My jako chovatelé, jim nabízíme prakticky ty nejhorší podmínky, v kterých by andulky v přírodě nezahnízdily ani omylem!!!!

Pak se nemůžeme divit, že během podzimního období a následné zimy, kdy uděří tuhé mrazy, nám andulky odmítají ,,pracovat"!!! Přemýšlíme a hloubáme, v čem by mohl být problém, že nám andulky nejsou schopny reprodukce a co způsobuje chování, které nám andulky předvádějí. Odpověď je jednoduchá: ,,Jsou naprosto zmatené, protože jsou uměle donucovány k něčemu, co jim není vlastní!!!!!!!!!!!!!!! Pokud si tohle neuvědomíme, musíme se smířit s tím, že na podzim a v zimě budou odchovy slabší. To, že andulkám prodloužíme světelný den a přitopímě na 15 stupnů, to je velmi slabá náplast na to, abychom zmátli jejich tisícileté instinkty, které jsou jim dané evolucí a vývojem. Pokud bych neměl zkušenosti s jarním a letním hnízděním, nepsal bych výše uvedený článek. Jakmile jsou andulky nasazeny v Květnu do hnízdění, vše probíhá naprosto spontánně a problémy s rozbíjením vajíček, naprosto vymizí. Samozřejmě že se může stát, že je samice na reprodukci nevhodná a nám nezbude nic jiného, než ji vyřadit. Procentuálně je to ale jedna ze sta.  Srovnání odchovů přes zimu a jaro je opravdu zarážející. Než se člověk naděje, budky jsou plné zapeřených mláďat a vše je tak, jak by mělo být. Chovatel má radost z mladých andulek a hned se stává i práce kolem hnízdících párů veselejší. Zde je potřeba neusnout na vavřínech a dobře slededovat, které samice mají mláďata vyvedené z hnízdící budky do prostoru boxu. Jakmile se objeví první vejce druhé snůšky, nastává kritické období, kdy nezáleží jeli zima, nebo jaro.  Samice si brání svoji snůšku, jako by jí šlo o život. Nakoukne-li mládě do budky, má zaděláno na veliký problém. Pokud samice na mláďata útočí odstavím ji a nechávám samci dokrmit první mláďata. Po jejich odstavení samici vrátím nazpět. Samozřejmě , že se samice vynese naprázdno, ale vždy je to lepší odchovat alespooň tři, nebo čtyři andulky, než nemít vůbec žádnou. Předesílám, že každá samice na svá mláďata neutočí, nebo je nezabíjí. Zde je potřeba dobře vysledovat chování samice, poznačit si vše do chovné knihy a při sestavování párů v dalším roce s tímhle nežádoucím chováním počítat. Co se týká odstavování samic od vyletěných mláďat..... vždy jsou to páry, které působí jako chůvy. Přijde-li samice tzv. chůva o svá vejce, nebo pokud se vynese naprázdno, nic tak strašného se neděje, protože tyhle vyjíčka nejsou určeny pro chovné účely. Zvláštní na všem je jedna věc a to ta, že pokud se ptáčata vylíhnou, samičky je krmí s maximálním nasazením. Jakmile mláďata budku opustí, v ten moment se chování mění, zvláště při naneseném prvním vejci další snůšky. Vždy z vyselektovaných andulek sestavím cca pět až šest páru tzv. chův, které si odzkouším a po sléze jim dle aktuální situace přikládám vejce z početnějších snůšek, nebo ze snůšek, kde samice prozatím není schopna mláďata rozkrmit. Nedokáži si představit, že bych tuhle ,,rezervní četu chův" neměl k dispozici. Zbytečně bych přicházel o mláďata, kterých je i tak jako ,,šafránu".

První jarní pár: Květen 2013

1,0 Tmavě zelený + 0,1 Světle zelená

 

 


 

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

http://www.frmatusuvystavniandulky.websnadno.cz/

 

 

TOPlist