MODŘÍ ŽLUTOLÍCÍ ‚ TMAVĚ MODŘÍ SKOŘICOVÍ - NASAZENÉ PÁRY

Modří žlutolící - páry

 
 
Světle modré žlutolící andulky dominuji, nad normálními modrými a jsou recesivní vůči zeleným.

Z toho vyplývá:

Modrý žlutolící x normální modrý = 50% obou rodičovských forem. Tedy dosáhneme i žlutolících ptáků.

 

Modrý žlutolící je vždy heterozygotní, z důvodu, že štěpí do světle modrých ptáků.

 

Genotypicky homozygotní modří žlutolící jsou fenotypicky, ( tedy na pohled) modří, s bělolící maskou, na pohled nerozeznatelní od normálních světle modrých ptáků.

 

Stejně tak jsou pohledově nerozeznatelní zelení štěpitelní na žlutolící modré.

Zelený pták může být buď zelený štěpící na modrou, nebo zelený štěpící na žlutolící modré.

 

Stejně jako u genotypických homozygotních modrých žlutolících (s pohledově bělolící maskou), tak i u světle zelených ptáků štěpících na žlutolící modré je nutno provést kontrolní hnízdění. Jiná možnost není.

 

Světle zelení ptáci jsou pro chov světle modrých žlutolících stejně významní, jako šedí a šedozelení pro celkový základ chovu.

 


TOPlist