Nákup andulek v počátku chovu

Rozhodneme-li se pracovat s výstavníma andulkama, musíme si nejprve ujasnit a vytýčit cíle. Pokud chceme mít andulky, jako svou zálibu a účastnit  se pravidelných výstav po celé republice, nebo i tzv. otevřených výstav jak u nás, tak i v zahraničí, pořídíme si andulky, které mají předpoklad, že by mohly standardně odchovávat, když ne špičkové, tak alespoň vysoce průměrné mláďata. Jeden z nejdůležitějších aspektů na který musíme brát zřetel, je naše vlastní zkušenost. Jsou chovatelé, kteří již v ranném dětství chovali mnoho druhů papoušku včetně andulek a mají daleko lepší ,,startovní pozici", než-li ti kteří začínají absolutně od nuly.

Andulky pořízené do počátků své chovatelské kariéry nemusí být  co nejdražší, protože budou pro nás ,,záčatečníky" prvními  ptáky, na kterých si odzkoušíme a převedeme do praxe své dosavadní zkušenosti, které se snažíme načerpat od profesonálních chovatelů, kteří zároveň působí, jako posuzovatelé jednotlivých výstav. Důležité je se organizovat ve společenství chovatelů výstavních andulek a to podle místa svého bydliště. Chovatelé z Čech a okolí Prahy mají možnost registrace v KCHA Praha a stejně tak se mohou registrovat chovatelé z Moravy v Moravském klubu chovatelů andulek MKCHA Brno. Zde po čase naváží nová přátelství, díky kterým mají větší možnost zakoupit opravdu pěkné andulky za rozumnou cenu.

Začínáme-li s chovem výstavních andulek je lepší nakoupit andulky přímo u chovatele, kde  máme možnost vypozorovat v jakých podmínkách andulky žijí a jak je o ně pečováno!!! V každém případě je lepší zakoupit andulky u chovatele, než na pravidelné měsíční burze, která se pořádá ve vašem okolí. Je potřeba si uvědomit, že do burzy každý chovatel vytřídí tzv. vyselektované andulky, nehodící se do chovu.....a to z jakýchkoliv příčin. Andulka jako taková může mít menší vzrůst, může mít menší parametry hlavy a spoustu dalších ,,nežádoucích" vlastností díky jimž ji chovatel nabízí do prodeje.

Většina chovatelů je dneska na takové úrovni, že jsou schopni vyměnit uhynulou andulku za další. Samozřejmě že ne po třech letech, ale příkladně do dvou měsíců od nákupu. Z druhé strany nastává dilema, že se najdou mezi chovateli ,,dobrodruzi", kteří jsou schopni požadovat výměnu andulky i po jednom roce. Úplně nejhorší ze všeho je tzv. likvidace andulky a to z důvodu její nečinosti. Je to pomalu k nevíře, ale pokud ptáci nezahnízdí, tak jako je představa o nakupované andulce, jsou určití jedinci , kteří andulku usmrtí a s tím , že uhynula do tří měsíců požadují výměnu. Už z tohoto důvodu jsem se rozhodl, ustoupit od jakékoliv záruky.  Nakoupím-li si andulky v zahraničí a některá z nich po měsíci uhyne, není šance na reklamaci a to ani omylem!!!! Zde hraje v náš neprospěch mnoho aspektů, počínaje ustájením andulky až po její krmení. Kamarád mně vyprávěl přihodu, kdy mu andulka uhynula hned na druhý den. Napsal chovateli do zahraničí co se přihodilo a ten s konstatováním, že je to škoda a že jej to mrzí komunikaci ukončil a tím považoval věc za vyřešenou. Andulka je několikagramový tvor, kterému stačí změnit mikroklima a v součinosti se špatnou hygienou je na problém zaděláno. Spousta chovatelů si tohle vůbec neuvědomuje, ale rizikových faktorů je zde víc než dost.

 

Nejsme-li dostatečně zkušení v chovu výstavních andulek je lepší nakoupit tři až čtyři páry, které nám poslouží k našemu ,,rozjezdu". Výhledově musíme mít na paměti, že andulky pořízené do počátků chovu musí v každém případě ,,sloužit", jako lekce k nasbírání zkušeností a dovedností. Pokud bychom se snažili prvo počáteční andulky vylepšit dalšími nákupy andulek s daleko lepší kvalitou, neměli bychom vůbec žádnou šanci dosáhnout na úspěch. I za deset let bychom byli neustále na stejném místě. Pořídíme-li výborného samce a k němu nasadíme podprůměrnou samici, v ten moment nám z nasazeného špičkového samce ,,odchází" 60% - 80% v niveč.

 

Během jedné, nebo dvou chovných sezón, bycho měli ,,nasbírát" počáteční zkušenosti. Mít představu, co chov obnáší, jak po vědomostní stránce, tak i po finanční a až teprve nyní začínáme sestavovat své chovné hejno a v tuto dobu je čas na investice, které jsme ochotni vložit do svého chovu. První chovné páry nakoupíme u chovatele, který se nám jeví jako solidní člověk. Necháme si od něj sestavit několik chovných párů, s kterými  založíme své chovné hejno. Znovu podotýkám, že není na místě se jakkoliv snažit vylepšovat své první andulky a jejich odchovy. Maximálně je můžeme využít v chovu, jako chůvy. Chovatel musí být soudný a nekompromisní, co se týká vyřazení ptáků z chovného hejna. Takhle bychom ztráceli čas i finance a výsledek by se nikdy nedostavil. Máme-li jisté obavy, zda jsme za vynaložené prostředky nakoupili opravdu kvalitní ptáky , necháme si je tzv. srovnat do bodovacích klecích a chovatel nám poukáže na jednotlivých ptácích kladné a záporné vlastnosti andulky.

Co se týká nákupu výstavních andulek je lepší zakoupit vizuálně průměrného ptáka z vynikajícího chovu, než špičkového jedince z průměrného chovu. Ve vynikající chovu mají ptáci za sebou  své genetické pozadí, rodokmen předků a celkovou kvalitu chovu.Vždy musíme mít na paměti, že ptáci z vynikajícího chovu nesou výborné vlastnosti a co je nejdůležitější, mají je tzv. ustálené. Shlédneme-li celé hejno, na první pohled musíme vidět úroveň všech ptáků. Vynikající chov je založen na jednotlivých liniích, které si nesou ,,svou krev". Na ptačí burze vám stěží někdo předloží chovnou knihu, aby jste měli představu z jakého složení mládě pochází. I když vyjímka potvrzuje pravidlo, tak ze zkušenosti vím, že ptáci jsou nabízení systémem kup, nebo nekup.....vyřízené během chviličky!!!! Veškeré burzy jako takové vždycky jenom proběhnu, podívám se na nabízenou kvalitu, která je velice slabá až nemožná. To, co chovatelé nabízejí mně připadá, jako umělé ,,stlačování" kvality ptáků...jinými slovy: ,,Kupujte to co se vám nabízí. Důvod ? Já to osobně cítím jako cílené snížení kvality nabízených andulek. Je to můj subjektivní názor a z tohoto důvodu bych si nikdy andulku na burze nekoupil. Pokud již chceme investovat tisíce korun, nebo €, je daleko výhodnější navštívit výborné chovatele v česku, nebo posléze vyrazit do zahraničí. V Švýcarsku, Belgii a Německu se dají nakoupit mládí ptáci vysoké kvality a bez jakýchkoliv problémů. Pravdou je, že  cena je pro mnoho chovatelů nedostupná. Kvalitní andulky v cizině stojí od 400 € do 1000 €, navštivíte-li chovatele Jo Mannes, tak dle kvality jednotlivce jdou eura do tisícovek. Jak jsem již uvedl, každý si nemůže dovolit zaplatit tisíce eur za jednu andulku, tudíž se mu nabízí možnost odkupu mláďat po přivezených zahraničních ptácích. Samozřejmě že je možno koupit andulku příkladně na mezinárodní výstavě v německém Karlsruhe za 30 - 50 €. I když zde jsou andulky o poznání lepší jako u nás, tak kvalita zvířete odpovídá vynaloženým prostředkům.

Doporučení pro nákup andulek: Nikdy nekupujte andulku starší jednoho roku. Svým způsobem může být i ta jednoroční andulka odzkoušená a z toho důvodu zařazena do prodeje.  Osobně preferuji nákup mláďat, staří několika měsíců. Je zde velké riziko úhynu při přepeřování, na druhou stranu je andulka stáří několika měsíců u chovatele tak krátkou dobu, že si za svůj domov vybere právě vaši odchovnu, kde stráví svůj život. I zvykání na stravu je v celku jednoduché. Vezmeme-li v potas že do čtyřiceti dnů je andulka vyletěná z budky, dva týdny dokrmována rodiči, po sléze odstavena do menší proletovací klece a hned jsou pomalu dva měsíce pryč. Po mých zkušenostech s rakouskými ptáky / 15 let nazpět/ mám velké obavy přivézt andulku starší šesti měsíců. Vždy jsem si z Rakouska přivezl starší ptáky, k nim i několik kilogramů krmení na které byli přivyknutí a i přes všechna tato opatření andulky hynuly, nebo byly apatické a seděly na bidle jako přikované......nic prostě nedělaly. Musím dodat, že všechny dovezené andulky byly typu Buff.

Tvrzení , že pětiletý samec vám odchová ještě spoustu mláďat, je sice hezké až úsměvné, ale pokud máte na vyhazování stovky eur, tak směle do toho. Vždycky se najde vyjímka, ale pětiletí ptáci jsou výborní snad jedině v tom, že dokážou díky svému stáří celý den prodřímat na bidlýlku. Mají toho dost sami ze sebou, ne tak aby kopulovali a krmili samice, potažmo mláďata. Vždycky je to na rozhodnutí chovatele,  ale po svých zkušenostech s chovatelskou etikou, vždycky preferuji mladé několika měsíční ptáky.

Má-li chovatel ve svém hejnu příkladně třicet tmavě modrých ptáků a z těch nemůže nabídnout ani jednoho jediného, je nejlepší poděkovat a obrátit se na někoho sdílnějšího a ochotnějšího. Ono vůbec v České republice je to opravdu na pováženou. I když bych byl ochoten zaplatit kvalitu, tak se musím smířit s tím, že cena bude několikanásobně vyšší než je kvalita. Z toho důvodu je předmětnější  investice do zahraničních ptáků i když zde taky nemůžeme počítat, že za nějakých 100 nebo 150 € dostaneme andulku ze které nám budou přecházet oči. Ceny jsou úplně někde jinde, bohužel vždy vyšší. Kvalitnější ptáky pořídíte od 300 - 800 €. Jsou to ceny vysoké, ale rozhodně ne nejvyšší. Jsou andulky, za které v případě jejich pořízení zaplatíte i tísíce €.  Ale to už platí profící, kteří ,,okupují" první příčky světových žebříčků. Co je důležíté mít na paměti je skutečnost, že andulky přivezené ze Švýcarska, Belgie, Rakouska, nebo Německa jsou neustále ve třídě selekce a přesto jsou na hodně vysoké úrovni. Proč tomu nemůže být tak i u nás v České republice ? Od ceny 300 € a výše už je německý chovatel ochoten nabídnout i lepší andulku, v případě, že má v dané barevné variaci odchovaný dostatečný počet. Tohle v České republice postrádám a proto zde u nikoho nenakupuji !!! Je pochopitelné, že každý si drží své šampióny, své linie....ale že bychom na tom byli tak špatně, že bycho museli nabízet jenom ,,podřadné andulky" ? Dle mého názoru je předmětnější se spřátelit s chovateli v Rakousku apod., vyzkoušet dovezené ptáky zda po genetické stránce budou korespondovat s našími a jsou-li odchovy zdravé a vitální, co víc si přát. Osobně jsem jezdil k příteli Johanu Ohlicherovi do rakouského Tullnu  a vždy jsem si přivezl nádherné andulky. Pana Ohlichera měly rády i moje v té době maličké děvčata, protože se k nim choval, jako by byl jejich děda. Dokázal s dětmi srandovat a vždy zaujal jejich pozornost, což jsem na něm obdivoval. Bohužel již není mezi námi, ale neustále na něj celá rodina vzpomínáme. Nedávno jsem komunikoval s přítelem Alexandrem Kostolánim ze Slovenska,  / www.kostolania.wbl.sk  / který mně poskytl kontakty na současné rákouské chovatele, za což mu děkuji. Rád bych je o svém volném čase v době dovolené navštívil a mohl si udělat představu o jejich chovech a do budoucna návázal spolupráci.

 

Ze všeho nejdůležitější je navštěvovat chovatelská zařízení a současně se zúčastňovat soutěžních výstav a tzv. si cvičit oko a vidět, že vždy nemusí vyhrát velká andulka typu Buff, ale může ji porazit daleko menší, ale  typově vyrovnanější souměrný pták. Po čase každý chovatel zjistí a to již na první pohled v čem jsou vítězné andulky lepší od ostatních.....

Nenechat si ,,vnutit" andulku, která má parametry zverimexové andulky, která je od pohledu krátká, s úzkou nenasazenou hlavou a ke všemu ještě nelétající, což je vrchol všeho. Vždycky si nechejte  andulku předvést, je-li schopna letu. Po příjezdu domů, se může andulka během noci vylekat, narazí do stěny, nebo ochranných mříží a co teď? Pokud jsem si nechal andulku předvést a vím, že u chovatele bez problému létala, je jasné že se příkladně v noci pochroumala nárazem do pletiva apod., což se v krátké době spraví a pták je zase v pořádku.

 

Mít tu možnost okamžitě bych si zakoupil pár andulek, případně dva samce od pana Jo Mannes z Freiburgu. Ne, že bych si to nemohl dovolitsmiley....ale pokud by to zjistila má žena,/ a že by to zjistila velice rychle/ asi bych byl v česku dalším cheekykosmonautemcheekycheeky.......ne, to je jenom legrace na závěrcheeky.....i když člověk nikdy nevícheeky.

Příklad šedozelené andulky, která má výborné typové vlastnosti......při nákupu v Německu - cena od 400 - 500 €...blushhold za kvalitu se musí zaplatit....                                   

Stejná šedozelená andulka mně byla odcizena na nokroměřížské výstavě nějakým závistivým nohajzlíkemangry ,,lidé" kradou ve všech noodvětvích...angry

       

Stránka je v rozpracování.....

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

http://www.frmatusuvystavniandulky.websnadno.cz/

 

 

 

 

TOPlist