ODSTAVENÁ MLÁĎATA ČERVEN 2015

 

 

 

Na zdejším videu představuji první letní odchovy, které se mně opravdu vydařily. Pomalu, ale jistě se mně rozjíždí modří žlutolící ptáci, které páruji se světle zelenými samicemi. Pravdou je, že párování s modrými a šedými ptáky by bylo zajímavější, ale využití zelených ptáků je rovněž nezbytně nutné. Někteří ze zelených ptáků pak mají schopnost přenášení žlutolícího faktoru na potomstvo. Zde je nutné kontrolní hnízdění, abychom se přesvědčili, zda zelený pták štěpí do modrých, nebo do modrých žlutolících.

Dále video prezentuje nově nasazenou páru, která zastupuje dvě nejlepší linky ptáků, které jsem doposud choval odděleně. Snažím se kontrolními hnízdy odchovat mláďata, která po několika měsících posoudím a následně se rozhodnu, zda páru jako takovou začnu využívat v chovu.

Jsou-li mláďata schopná, zdravá, fyzicky zdatná, využiji i ostatní ptáky z výše popisovaných dvou chovných linek a pářím je mezi sebou. Tím dostávám další chovnou linii ,, s novým genofondem“. Samozřejmě, že ptáci jsou si vzdáleně příbuzní.

Představená pára světle modrého samce a modré skořicové opalinové samice prezentuje kvalitní typ ptáků, který se snažím standardně odchovávat. Světle modrý samec je stejně jako jeho šedí bratři mírně fenotypicky poškozen, protože je samice v hnízdě naprosto oškubala, čemuž jsem z časových důvodů neměl šanci zabránit. Někdy se to prostě stane. Chovatel přijde domů, kontroluje ptáky a mláďata jsou samici naprosto rozklována. Důvod je neustále stejný. Samice se chystá, nebo již zahájila další snůšku. Mláďata vystrnadí z budky ven. Jsou-li mezi ptáčaty velké rozdíly stáří, dopadne to způsobem, který se mně nedávno stal. Nejmladší mládě bylo rozklováno přímo v budce. Nemělo ještě tolik síly a odvahy, aby budku opustilo a z těchto důvodu uhynulo. Atak je vždy směřován na hlavu a ozobí ptáčete. Napadené mládě má rozklovanou hlavu, po ránách opuchlé oči a po několika hodinách uhyne. Je to smutný a tristní pohled, ale skutečnost je prostě taková. Nezbývá než se s tím smířit. Bůh ví, je-li tomu tak i v přírodě. Stejně tak dopadnou i mláďata, která se snaží dostat do budky nazpět. Malé procento samic tento návrat toleruje. Opeřená ptáčata jsou ve třiceti dnech po opuštění budky brána jako vetřelci a samice jedná instinktivně. Jak jsem již na svých stránkách několikrát předeslal, zde cit samice nehraje žádnou roli. Instinkt velí chránit snůšku za každou cenu, tedy i za ubití předchozích mláďat.

To samé platí i u tzv. obírání ptáčat. Samice ptáčeti vyškubne jeden brk, vysaje z něj vyživující tekutinu, následně druhý brk, až mládě doslova ,,oholí“. Tento případ prezentuje i světle modrý samec, s jeho šedými bratry. Tito ptáci jsou odchováni z mých nejlepších linií, na kterých mám založený chov ptáků. To, že jsou mírně oškubáni, jim nebrání v letu, ani v reprodukci. Všechny tyto ptáky jsem zařadil do svého chovu a budu se snažit, aby své geny předali dálším generacím. 

Odstavená mláďata červen 2015, chovný pár - 1.0 Světle modrý x 0,1 světle modrá skořicová opalinová 

 
 
 
 
Chovná sezóna červen - září 2015
 

 


TOPlist