Podsazování andulek

 

Definovat způsob podsazování se obecně nedá, je to otázka individuálního posouzení mnoha okolností. Jedna samice je schopna krmit tři až čtyři mláďata, jiná má problém zvládnout jedno jediné mládě. Tyto problémy se vyskytují většinou u samiček, které hnízdí poprvé. Výjimkou není, že jsou mezi mláďaty velké časové odstupy a tudíž je na chovateli, aby sledoval průběh nanášení a následně líhnutí. Stává se, že máme v hnízdě tři až čtyři mláďata, která jsou stáří dvou a více týdnů a znenadání se začnou líhnout další. Zde není na co čekat, protože pokud bychom mláďata nepodsadili, ve většině případů bychom o ně přišli. Sourozenci by je v hnízdě ušlapali. Když si jenom představíme v hnízdě čtyři až pět mláďat, k tomu samce se samicí a mezitím vším se líhnou další tři maličká ptáčata, tak tam je opravdu pohyb a hodně těsno!

Jsou případy, kdy si samice dokáže sjednat mezi mláďaty pořádek a chrání vylíhnutá mláďata. Čerstvě vylíhlá ptáčata mají instinktivně dané zaujmout místo ve středu hnízdní kotlinky, mezi vajíčky, kde jim hrozí minimální nebezpečí ušlapání staršími sourozenci. Vždy je na místě provést kontrolu zbývajících vajíček. Jsou-li prázdná odstranit je a nahradit je pevnými podkladky. Je-li časový odstup větší než dva týdny, vkládám mezi mláďata pět kusů podkladků, aby čerstvě vylíhlá ptáčata měla možnost kam se ukrýt. Jinak můžeme počítat s deformací, nebo úhynem čerstvě vylíhlých mláďat.

Nejideálnější je ponechat tři nejstarší mláďata v hnízdě a ty nejmenší podsadit ostatním párům. Co se týká stáří mláďat, podsadil jsem i tři týdny stará ptáčata, která jak je známo, jsou pomalu standardně opeřená, nebo jim peří již dorůstá. Je potřeba mít na paměti, že takhle stará mláďata již působí, jako ,,hotoví“ ptáci a ne každá pára je přijme. Při podsazování mláďat jakéhokoliv stáří je postup vždycky stejný.  Podmínkou podsazování je, aby měla samice jedno, či dvě stejně stará mláďata v hnízdě. Podsadit čerstvě vylíhlé ptáče samici, která nemá žádné mládě je riziko. I když sedí na vejcích, tím je to ještě rizikovější, že dané mládě nenakrmí, popřípadě odvrhne, nebo usmrtí.

Posazovat bychom měli jenom v tom případě, pokud samice krmí svá mláďata. Osobně vždy podsadím jedno mládě a sleduji, jak je samice přijme. Samičky jsou velice chytré a myslet si, že si toho nevšimne, by bylo bláhové. Některá samička instinktivně vycítí, že v budce není něco v pořádku a má obavu se tam vrátit. V tom případě nezbývá než vyčkat a sledovat ji. Trvá-li to věčnost a hrozí, že by její mláďata zůstala nenakrmena, v tom případě ji chytím a vsadím k mláďatům. I když vyletí, postup zopakuji. Pokud hnízdo opouští, což se po několika násobném vsazení nestává, zadělám vletový otvor kouskem hadru. Pravdou je, že je to stresující a trochu i násilné jednání, ale v zájmu mláďat jiné zbytí není. Pokud ptáky předěláváme z budky do budky, je důležité zapsat si příkladně danou velikost mláděte, nebo že je podložené mládě nejmenší, z které budky bylo přeřazeno a samozřejmě datum.

Další variantou, která je daleko schůdnější je podsazení vajíček, které se mají líhnout. Máme-li v budce čtyři mláďata, staří od tří dnů, do necelých dvou týdnů, je evidentní, že ponechání dalších mláďat by samici a celou páru nadmíru vyčerpávalo. Zde je na místě vajíčka označit číslem budky, z které pocházejí a podsadit je samici, které se mají mláďata líhnout. Ideální je posadit vajíčka pod samici, která sedí na prázdných vejcích. Zde je opět na místě kontrola, abychom si byli jistí, že samice vejce přijala. Má zkušenost je taková, že podložím vejce, nechám samici aby se vrátila do budky a poslouchám, co se bude dít. Je-li vše v pořádku a klid, po pěti minutách samici vyženu z budky ven a provedu vizuální kontrolu.

Proč je kontrola nezbytná? Některé samice instinktivně zjistí, že vajíčka byla vyměněna, či přiřazena a začnou je jedno po druhém vynášet z budky ven. Zažil jsem to již mnohokrát a nechápu, jak to samice dokáže rozeznat, které vejce je její a které je přiřazené. Bohužel se taky stává, že samice porozbíjí a zničí naprosto všechna vejce. Ale to je pouze výjimka.

Proto je důležitá a nezbytná kontrola. První reakce samičky přicházejí obvykle do několika minut. Obvykle samice na podložená vejce zasednou a vše je v pořádku. To samé podložíme-li k mláďatům stejně staré mládě. Pokud samice přijme jedno mládě, v klidu můžeme na druhý den přidat další. Vyžadují-li to okolnosti, postupně můžeme přidat i tři mláďata v jeden den.

Mnoho dotazů ohledně mláďat směřuje k situaci, kdy jsou mláďata vyletěná z budky a některá, která ještě nejsou dostatečně vyspělá, v budce zůstávají. Zde nastává nebezpečí, kdy se samice chystá na další snůšku, snese první vejce a začne útočit jak na vyletěná mláďata, tak na mláďata v budce. Zpravidla je tak zmasakruje, že ještě nedopeřená mláďata ze strachu budku opustí, zbudou-li jim síly na to, aby tak učinila. Zde opět není na co čekat. Samice musí být bezpodmínečně z hnízdního boxu odstavena a samec bez jakýchkoliv problémů ptáčata dokrmí. I za cenu, že se samice vynese na prázdno, musí pryč. Ve skutečnosti je však oplozená a první vejce, které nanese, můžeme podložit k další samičce. Útočnou samici oddělíme mimo místnost, kde samec dokrmuje ptáčata, protože pokud by se slyšeli, mohl by nastat s dokrmováním problém. Oddělená samice nám snese ještě jedno vajíčko. Pokud vejce spadne na dno boxu, které je vystláno dřevěnými peletami, či jenom zbytkovým prosem, opět jej podložíme pod další samici. Jakmile samec dokrmí ptáčata a poslední mládě je odstaveno, nic nám nebrání samici vrátit nazpět. Pokud již máme tuto zkušenost, poznačíme si ji do chovné knihy a následně před vyletěním mláďat musíme samici opět odstavit. Jiné řešení není možné, pokud chceme uchránit stávající mláďata. Tohle je dost častý problém, který jsou chovatelé nuceni řešit.

Sejde-li se mně v email schránce více dotazů na jednu a tu samou otázku, odpovídám formou menšího článku ve své webové stránce. Proto se omlouvám, že neodepisuji každému zvlášť. Časově to není možné. Pravdou je, že ostatní chovatelé mají své zkušenosti, které jsou možná lepší jako mnou publikované, ale jak už to bývá zvykem, mnoho z nich se o své zkušenosti nerado dělí.

 

MLÁĎATA LÉTO 2015 - MODRÉ ŽLUTOLÍCÍ

 

 

 

 

 


TOPlist