Poslední mláďata sezóny 2012 /září

 

Pomalu se blíží počátek chovné sezóny 2012 - 2013. Klubové kroužky s označením roku 2013 jsou chovatelům předány v polovině měsíce října 2012. Nasadíme-li ptáky počátkem září, kroužkování mláďat vychází do poloviny měsíce října. Než se ptáci sblíží uplynou dva týdny a samice začne snášet vajíčka. Pokud jsou vejce oplodněna, po osmnácti dnech se vylíhne první ptáče.

V mém chovu se snažím o cílené hnízdění, abych měl po celý  následující rok k dispozici samice, které využívám pro kontrolní hnízdění. Chovné samičky jsou odstavené a odpočívají do další sezóny, popřípadě se zúčastňují výstav.  Pokud jsou výsledky kontrolního hnízda uspokojivé, ponechám ptáky nadále hnízdit. Jsou-li mláďata slabší vyzkouším další samičku. Pokaždé si ptáci na sebe ,,nesednou" a výsledky nejsou vždycky dle našich představ. O to náročnější je sestavit výborný pár, který vyvede kvalitní potomstvo.  Rozhoduje zde hodně faktorů, počínaje vhodným výběrem andulek do páry, oplodnění samičky, zahřívání vajec, schopnost mláďat vyklubat se z vajíček, krmení ptáčat a v neposlední řadě bezpečné odstavení mláďat. Pokud jsou mláďata venku z budky, samička nanáší každý druhý den jedno vajíčko.  Jakmile se andulky v hnízdním boxu ,,rozkoukají", netrvá dlouho a  snaží do budky vracet. Samice si chrání svou snůšku a přestože mláďata krmila čtyři týdny, je schopna jim rozklovat hlavy. Je to přirozený ochranný instinkt a ,,city" zde nehrají  žádnou roli. Některá ze samic je benevolentní a respektuje návarty mláďat zpět do budky.

Tuhle informaci si ke každé samičce značím, jako jednu z nejdůležítějších, abych do další sezóny přesně věděl, jak se která samice chová!!!!

Pokud je samička hodně agresivní a ptáčata likviduje  ,, jedno po druhém", zavčasy je odebírám / v  časovém rozmezí  průběhu druhého týdne /  a podkládám ke klidnější samičce. Ne vždy se to podaří a chovatele pak dlouho mrzí, že přišel o pěkná mláďata. Co se týká samic, je důležité značit informace ohledně bezproblémového oplodnění, zdali po celou dobu zahřívala snůšku, informace ohledně klubání a vitality mláďat. V neposlední řadě je důležitá poznámka, kdy byla samice nasazena k hnízdění a datum jejího odstavení a počet hnízd. Pokud bychom tohle opomněli, samičce nevědomky zničíme vaječníky a tím ukončíme schopnost další reprodukce.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

http://www.frmatusuvystavniandulky.websnadno.cz/

 

 

 

 

TOPlist