První mláďata sezóny 2012-2013

Chovnou sezónu jsem zahájil nasazením prvních párů 12.9.2012. V polovině měsíce října  jsem nakroužkoval první čtyři ptáčata.

V měsících Červenec - Srpen jsem zkušebně hnízdil čtyři páry a tudíž mně nezbylo než mláďata kroužkovat červenými kroužky roku 2012.

Nevýhodou je. že dané odchovy nebudu moci přihlásit na soutěžní výstavy mláďat v následujícím roce.

 

Samičky světle modrá, tmavě zelená, světle zelená perlová - samičky mají hezky protažené masky s hrdelními znaky, na což jsem se v letošní sezóně zaměřil.

Viz . video

 

 

 


 

Průběh hnízdní sezóny je v současné době z hlediska odchovaných mláďat spíše slabšího průměru. Celé snůšky  zůstávají neoplozeny a je velmi složité tzv. rozjíždět nově složené páry z mladých ptáků  roku 2012. I když se podaří a páru se ptáčata vylíhnou, je problém se samičkami, které mláďata nekrmí. V lepším případě jsou mláďata slabě nakrmena, v horším jsou samicí vynesena z budky do prostoru hnízdního boxu. Zde je nutná každodenní kontrola a takto ,,pohozené" mládě podložit zkušené samici, která má rovněž stejně staré mláďata. Jinak mládě prochladne a uhyne.

Výše popisované problémy jsou standardní pro samičky, které hnízdí poprvé. Při dalších snůškách tyto a podobné jevy postupně vymizí. I vlastní počátek hnízdní sezóny je vždycky náročnější, už z důvodů nástupu zimy, s tím chladnějšího a mrazivějšího počasí. Vůbec nejhorší podmínky jsou takové, kdy se počasí během několika dnů střídá. Chvíli  prší, pak nastoupí mráz, posléze oteplení na plusové hodnoty a neustale dookola. Ptáci jsou na tyto změny citliví a reagují na ně svým chováním. Je možné si povšimnout ptáků, kteří vždy bývali  aktivní a čilí, že nyní sedí na bidýlku a jsou apatičtí a spíše více odpočívají a podřimují.

S příchodem jarního počasí se situace mění k lepšímu. Čím více svítí sluníčko, tím více jsou ptáci aktivní. Andulky jsou v každém případě s přírodou propojeny a všechny klimatické vlivy na ně působí naprosto stejně , jako i na nás lidi. Proto počátek sezóny beru vždy s jistým nadhledem a s trpělivostí vyčkávám ,,jarních změn". Podle mě nejsou podzim a zima zrovna šťastným údobím pro rozmnožování andulek. Odzkoušel jsem si vše na svých andulkách a je tomu opravdu tak. Jarní a letní hnízda jsou prostě nesrovnatelné.

Máme-li kvalitní  andulky,  které  bychom si rádi rozmnožili, není potřeba čekat do zimy, kdy je po výstavách atd., ale prohnízdit ptáky i během jara a léta. Nyní mám na mysli chov o 200 kusech andulek, kdy přikl. 30 párů hnízdíme přes zimu a dalších třicet přes jaro a léto. Pokud bychom praktikovali hnízdní sezónu jenom přes zimu a částečně na jaro, mnoha odchovů bychom se nemuseli dočkat vůbec!!!! Ve své podstatě nemusíme přes léto hnízdit velké množství párů, stačí tři až čtyři páry nasadit na zkoušku, dle naší představy a podle dosažených výsledků pak nechat pár dohnízdit třikrát a nebo taky v případě naší nespokojenosti páru rozdělit a zkusit další spojení. V několika měsíční zimní sezóně je pro takové ,,zkoušení" málo času.

 

Chovné hejno mám rozdělené na dvě skupiny, kdy  první skupina ,,podléhá" mému výběru při sestavování jednotlivých párů. Další andulky nechávám volně ve voliéře a bedlivě sleduji, jak se k sobě chovají. Pokud vidím, že se ptáci mají evidentně k sobě, samec krmí samici, neváhám a dávám je ihned k sobě / po důkladné kontrole stáří a příbuzenského vztahu /. Tímto způsobem je jisté, že si ptáci vzájemně sympatizují a tím mají větší předpoklad k vyvedení potomstva. Neřeším, zda jsou ptáci přikl. oba šedozelení, vždyt se nic neděje....šedozelená mláďata z toho spojení jsou 2F tzn.dvoufaktorová. Taky záleží z jakých rodičů jsou nasazení šedozelení ptáci. Příkladně oba dva mohou štěpit do dalších barev, což se projeví na barevnosti odchovu. K tomu abychom dosáhli vytýčených cílů musíme bezpodmínečně vést chovnou knihu, která o ptácích vypovídá naprosto vše. Ze zkušenosti se mně jeví, že ptáci mnou vybraní se k sobě nějak zvláště nemají a trvá hodně dlouho než zahnízdí......někdy se toho taky nedočkám vůbec. Dalším paradoxem je, že pára sestavená mnou má jedno, nebo max. dvě mláďata na hnízdo. Pokud nenastane nějaký problém, jsem šťastný, že vůbec jedno mládě odchovám.

Netuším, jak to dělají ostatní chovatelé, ale já mládata okamžitě po opuštění budky odstavuji, protože nemám toliko času sledovat, jak se chovájí a zda se nevrací rodičům nazpět do hnízda. Ti už mají zpravidla nanesené první vejce dalšího hnízdění a jak už jsem zde v článcích předeslal, nastává velký problém, kdy můžeme přijít i o to jedno jediné mládě, protože jej samice rozklove, nebo na něj zaútočí.  Atak bývá vždy tak silný a směřuje na hlavu ptáčete, které útok nepřežije, což člověka zamrzí. Proto jakmile ptáče opustí budku, snažím se kontrolovat situaci. Do chovné knihy poznačím , jak se samice k vyletěným ptáčatům chová,  toleruje-li návrat do budky, nebo zda je agresivní a útočí!!!! Rovněž je nutné poznamenat schopnost jednotlivých samců, zda dokážou kopulovat a oplodnit samici. Všechny výše uvedené informace jsou pro nás výhodou do budoucích chovných sezón. Stejně tak info. o samicích, jak se k samci chovají, kdo z daného páru je dominantní, nebo příkladně útočný apod. Máme-li všechny tyhle informace poznačeny, nemůže se nám stát, že bychom k výborné samici přiřadili, nějakého samce ,,dřímalu", který nemá zájem naprosto o nic, jenom o potravu a spánek. Do nedávna jsem si myslel, že dokážu ,, rozpohybovat:-)))" každého líného samce, ale situace je poněkud odlišná od mých představ. Přivezl jsem si již několik v celku drahých ptáků, kteří jenom pospávají a nedělají absolutně vůbec nic. A to po několik let!!! Proto doporučuji všem začínajícím chovatelům nekupovat starší ptáky osmi měsíců, aby předešli zklamání z vynaložených prostředků. Netvrdím, že nakoupený pták nemůže být hezký, ale může nastat situace, kdy se chovatel ptáka ,,zbavuje" právě proto, že je pasivní a v podstatě jenom přežívá a není schopen reprodukce. Osmi měsíční andulka je již plně přepeřená /první přepeření ve třech měsících, druhé v sedmém měsíci / a je zde jistota, že nám nemůže být nabídnuta odzkoušená andulka. Co nám pomůže, že je andulka hezká, pokud nám za pět sezón neudělá vůbec nic!!!!!!!!!!!!! V případě zájmu o odkoupení andulek z mého chovu vždy nabízím pouze a jenom mláďata!!!!

 

Vyjímkou je snad jenom požadavek chovatele o složení chovné páry, která je schopna reprodukce mláďat.

 

 

Pokud samice útočí, nechávám mláďata ve výstavní kleci,/zde mají připraveny klasy senegalského prosa, případně kousek tvrdé housky / kde si pomalu zvykájí na nové prostředí a při poklízení, kdy vím, že u ptáků strávím tři hodiny, mláďata vložím nazpět do hnízdícího boxu. Zpravidla je sameček vždy nakrmí. Při odchodu z odchovny zkontroluji zda jsou mláďata nakrmena. V případě že nejsou, připravím kaši, dokrmím je a vložím zpět do bodovací klece. Tak mám jistotu, že o ptáčata nepříjdu. Po týdnu andulky umísťuji do prázdného chovného boxu, kde si zvykají na život v menším hejnu. Jsou pospolu s mláďaty stejného stáří. Nesmí přijít do styku s andulkama z předchozích hnízd...i ty by na mláďata útočily. Tímto způsobem se snažím docílit až ,,80% " úspěšnost v ,,udržení" ptáčat. To, že některé mladé andulky jsou ,,ubity" vlastními rodiči se plně zabránit nedá. To by musel člověk v odchovně ,,spát" a sledovat, kde se něco děje a která samice zrovna útočí na mládě. Na druhou stranu je potřeba pochopit, že si samička chrání svou další snůšku a mláďata bere jako vetřelce. Bohužel je tomu tak!!!!  Jak jsem už předeslal,  andulky nejsou zvířata, která by citově řešila nastalou situaci. Řídí se plně svými instinkty a ty samičce velí, chránit snůšku za každou cenu!!!! V daném případě i usmrcením svých prvních mláďat. Nedělá to každá samička, ale viděl bych to ze svých zkušeností  50%/50%.  Nabízí se otázka zda se tomu dá nějakým způsobem  zabránit. Jsou dvě možnosti:  První jsem popsal, že se mláďata po opuštění budky odstaví a dokrmují se. Druhou variantou by bylo omezit daným rodičům bohatost stravy, aby se jejich ,,tok" snížil, ale zde není jistota, že ptáčata přežijí. Pokud je v hnízdě jedno kvalitní ptáče, tak nám nezbývá než jej opatrovat a snažit se o jeho max. ochranu. Pokud se samičce vylíhne pouze jedno mládě, postupně přidávám další dvě ptáčata z početnějších snůšek od dalších samiček, aby si samice vžila četnost mláďat a nestalo se, že by v dalším hnízdě ostatní odstavila a starala se pouze o jedno. Kolikrát z toho jde člověku ,,hlava kolem" a netuší co by měl v danou chvíli  udělat!!!!!

Opustí-li mládě budku, snažím se je několikrát vrátit nazpět. Mnohokrát se mně už stalo, že mládě strávilo v budce ještě čtyři dny, kdy bylo rodiči dobře krmeno. Zde hraje nezastupitelnou úlohu samec. Ten má na starost dokrmovat, jak mláďata, tak i samičku v hnízdě a společně se starají o potomstvo.

Pokud mládě vylétne z budky a po opakovaném vložení nazpět neustále vylétává, je předmětné do rohu hnízdícího boxu umístit ze dřeva malou dřevěnnou ,,skrýš typu obráceného písmene U", pod kterou se mládě instinktivně uschová. Je to jeden ze způsobů, kdy je mládě částečně chráněno, bohužel je to dočasné. Mládě začne být po čase zvídavé a mermomocí se snaží dostat nazpět do hnízdní budky. Zde  je nejvyšší čas ptáče oddělit od rodičů a jak jsem výše popsal, přikládat je nazpět do hnízdního boxu na dobu, kdy máme nad vším ,,relativně" plnou kontrolu.

 Chov andulek je nádherný koníček, kdy spousta nezúčastněných nepochopí, jak my chovatelé můžeme v takovém ,,randálu a křiku" relaxovat. Někdy stačí dvakrát tlesknout a je klid , jako v ,,hrobě":0))), což jsem mnohým mým přátelům a návštěvníkům předvedl.

1,0 Světle zelený perlový

 

0,1 Šedá žlutolící ,   1,0 Šedý                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka i fotografie jsou v rozpracování.

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

 

 

 

 

TOPlist