Štěpitelnost samců a samiček

 

Tak jako zelená barva dominuje nad modrou, stejným způsobem dominuje šedozelená barva nad šedou.

Jinými slovy řečeno:  Zelená barva štěpí do modré, modrá do zelené nikoli.

 Šedozelená andulka štěpící na šedou a modrou barvu ve spojení s modrým ptákem - dostaneme potomstvo: šedozelené, zelené, šedé a modré.

Šedá andulka má schopnost předat pouze modrou a šedou. Z tohoto důvodu je šedozelená nadřazenější šedé barvě.

Šedozelené andulky jsou štěpitelné na zelenou, šedou a modrou.

Zelené a šedé andulky jsou štěpitelné na modrou.

U výše uvedených příkladů štěpí samci, stejně tak i samičky.

Oproti tomu však andulky s dědičností vázanou na pohlaví, kde patří, skořice, lutino, albino, texas clerbody, opalinové andulky a andulky lacewing.....zde štěpí výhradně a pouze jenom samci.....samice nemůže nikdy štěpit na vlastnost vázanou na pohlaví !!!!

 

Poznámka:  Šedozelené andulky jsou jedinou barevnou variací, vůči které zelená není absolutně dominantní !!! Barvy jsou si rovny.

Při párování :  1,0 Světle zelená x 0,1 šedozelná = 50 % světle zelených

                                                                                            50 % šedozelených

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Základní postup při odchovu typově dobrých ptáků, kteří nám dokážou po několik generací zlepšovat jakékoliv andulky,

 

Kvalitní odchovy získáme při spojení šedého x šedozeleného = 25 % šedozelených, nebo šedých s II.F /dvojitým šedým faktorem /. Zde je důležité mít na paměti, že šedý faktor je dominantní. 

Tyto dvoufaktorové šedé a šedozelené spojíme s modrými, nebo zelenými andulkami, dostaneme mláďata pouze šedozelené a šedé, ale tato generace má již jen jeden faktor. Při dalším spojení šedozelených 1F a šedých 1F se zelenými a modrými partnery dostáváme  některá mláďata zelená a modrá, ale již zlepšeného typu.  Zelení a modří dosahují kvalit svých šedozelených a šedých rodičů, potažmo svých šedých a šedozelených prarodičů, kteří jsou v tomto případě zakladateli této ,,šedé linie".

Tohle je jedna z nejlepších cest,  jak si vlastními silami dopomoci k odchovu kvalitních a silných ptáků. Pokud tuto jednoduchou alternativu nepochopíme a nezačneme ve svých chovech preferovat ptáky s šedým faktorem, nemáme ani tu nejmenší šanci, abychom vylepšili svůj chov, jako celek. Sem tam se nám může podařit odchovat o něco slušnějšího ptáka. Ale protože to bude odchov čistě náhodný, nemáme šanci jeho vlastnosti udržet natož tak předat dál.  Dám jednoduchý přiklad.  Začínající chovatel odchová průměrně slušného ptáka v  barvě světle modré.  Protože ve svém chovu nemá šedé, ani šedozelené ptáky, s kterými by mohl vylepšit každou andulku, tak použije ke svému světle modrému odchovu slabší světle zelenou andulku a v ten moment začíná ztrácet na kvalitě průměrně dobrého světle modrého.

Pokud ale začínající chovatel využije výše popisovanou metodu, kdy spáří šedého samce se šedozelenou samicí, dostáne 25% šedých II.F  a šedozelených II.F.  Zde je potřeba pochopit, že pára šedý x šedozelená předala své nejlepší vlastnosti mláďatům a některým ve ,,dvojím vyhotovení". Tahle genetická kvalita se pak začne dostávat každému přiřazenému ptáku a zde si můžeme s naprostým klidem říct: ,,Ano odchováváme ptáky cílevědomě a hlavně ve výborné kvalitě". 

Spoléhat se na někoho, že nám odprodá  kvalitního jedince, tak to je utopie  a scifi, zvláště pak v České republice. V cizině je situace o něco málo lepší ,  je zde šance přivézt daleko kvalitnější andulky, v provnání : cena = kvalita. V náší republice se každý ,,zbavuje" (na burzách) pouze vyselektovaných ptáků, což zkušený chovatel okamžitě pozná, proč je mu daný jedinec nabízen !!! (extrémně krátké tělo, propadlý týl, nesouměrnost - vůči tělu malá hlava, chybějící letky apod. ).  Proč  bychom se tedy měli  někoho doprošovat, když se nám způsoby chovu nabízí ?  Ať si každý ponechá to co má,  protože jsme schopni vydat se vlastní cestou a odchovat  si výborné andulky, jak v typu, tak i v geneticky čisté linii.

Znalosti genetických a dědičných pravidel jsou alfou a omegou věškerého našeho snažení. Dostanu-li od chovatele rodokmen ptáků, kde píše že skořicová zelená samička je štěpitelná na lutino a další samičky před ní rovněž  štěpitely do lutin, je mně naprosto jasné, že je to nesmysl do nebe volající, protože samice s dědičnosti vázanou na pohlaví nemají schopnost štěpitelnosti !!!!!  Pokud ale nebudu mít patřičné znalosti, ,,opije mne rohlíkem, každý trouba", který o andulkách neví vůbec nic a celý blahový budu čekat, kdy mně skořicová samice předá lutino potomky !!!

    

Jedná-li se o samce, zde je štěpitelnost naprosto jasná a daná genetickými zákony, které jsou neměnné. V případě samečků snad o štěpitelnosti nikdo nezapochybuje, ale jak je to se štěpitelností samiček ?  Již několikrát jsem vznesl dotaz na starší chovatele s tím, aby mně vysvětlili, jakou genetickou úlohu hraje v páru samice? Nese ,,jen“ fenotyp, tedy svoji barvu a předává svoji typovou vlastnost na potomstvo? Nebo je schopná z genetického hlediska plnit stejnou úlohu, jako sameček, co se štěpitelnosti týká?
Koliko otázek jsem vznesl, toliko odpovědi jsem uslyšel. Jeden tvrdil, že samice nikdy neštěpí, druhý zase opačně, tedy že štěpí, ale pouze jenom z 25% a další, ten mně nedokázal odpovědět vůbec.
1.
Sám jsem si často říkal, že to přece není možné, aby tuto schopnost štěpitelnosti měli pouze samci. Jedna věc je jistá a to, že dvě modré andulky nemají žádnou jinou schopnost, než mít vždy potomstvo modré. Postavíme-li páru z modré a zelené andulky, zde již máme díky zelené samičce všechny potomky zelené štěpitelné na modrou barvu, / samce i samice / poněvadž zelená barva je dominantní vůči modré recesivní.
2.
Sestavíme-li znovu páru z modrého samce a zelené/modré samičky /tzn. zelená samice štěpící do modré/, zde můžeme očekávat, polovinu potomstva modrou a polovinu zelenou/modrou, tedy štěpitelnou do modré. Z toho,  co jsme nyní vydefinovali je zřejmé, že zelená samice je schopná přenášet modrou barvu a to v ,,plné síle, jakož i samec.
Pár příkladů párování:

Modrá × modrá =    100 % modrých
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Modrá × zelená =   100 % zelených / modrá
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Modrá × zelená / modrá
50 % modrých
50 % zelených / modrá
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Zelená / modrá x zelená
50 % zelených / modrá
50 % zelených
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Zelená / modrá × zelená / modrá
50 % zelených / modrá
25 % zelených
25 % modrých
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Chovatelé často praktikují ve svých chovech co nejjasnější barvy andulek, jakož jsou světle zelená, fialová, tmavě modrá, tmavě zelená apod. tzv. ,,líbivé" barvy andulek. Andulky chovám dvacet let a za tu dobu mám zkušenosti,  co se odprodeje týká, všichni preferují barvy, které jsem výše uvedl.
Jako první jsou vždy odprodány andulky s jedním tmavým faktorem /tmavě modré a tmavě zelené/. S dvěma faktory by žádný chovatel svou andulku neprodal. Důvod je jednoduchý.  Andulka má chovatelský velkou cenu a obtížně se odchovává. Netvrdím, že odchovat ,,olivové a mauve - šedomodré“ není možné, ale v dobrém typu a alespoň v průměrné postavě, to si mohou dovolit opravdu špičkoví chovatelé na mezinárodní úrovni. Vrátím se k předešlé myšlence,  kde specifikuji odprodej tmavých a fialových ptáků a jím podobných. Přestože každému vysvětluji, že si musí vytvořit ,,bojovou základnu“, nikdo to nereflektuje a zvláště pak začínající chovatelé.
Je pravdou, pokud mně z čtyř stovek andulek polovinu  tvoří fialoví a tmavozelení,  celkový pohled na toto hejno je nádherný. Ale je potřeba mít na paměti, že i andulky s šedým faktorem musí mít v chovu své místo, protože šedé a šedozelené jsou ,,základním  pilířem“ každého chovu.  K šedému faktoru je možno přiřadit jakýkoliv protějšek zelené, nebo modré řady.

Je důležité, abychom si uvědomili, že šedozelení a šedí ptáci jsou jedni z ,,nejrobustnějších a nejmohutnějších ptáků. Šedozelení vylepšují jak andulky modré řady, tak i zelené.

1,0 Šedozelený/šedý a modrý (tzn. šedozelený /štěpící na šedou a modrou)  x samice světle modrá = odchováme  šedozelené, zelené, šedé a modré.

Neméně důležitou informací je pro chovatele skutečnost, že šedozelený pták, překrývá, dominuje na šedým ptákem, stejně jako zelené andulky  nad modrými. Z toho nám vyplývá -

Šedozelení ptáci dokážou štěpit na zelenou, šedou a modrou barvu.

Zelené a šedé andulky štěpí na modrou barvu.

Při spojení šedozelený x šedozelná = mláďata 2F /s dvojitým faktorem šedé, nebo šedozelené v 25%/.

Stejného výsledku dosáhneme při spojení šedozelený x šedá = mláďata 2F  /s dvojitým faktorem šedé v 25%/.

 

 

Spojíme-li šedozelené mládě s dvojitým faktorem s normálním zeleným ptákem = 100% šedozelených ptáků, ale pouze s jedním šedým faktorem.

Pokud si vše srovnáme, tak šedozelený pták má větší genetické schopnosti, jako šedý. Důvod je jednoduchý. Šedozelený pták pochází ze zelené řady a šedý z modré řady. Jak jsem již napsal, vždycky dominuje šedozelený na šedým !!!

Začínající chovatel by dle těchto informací zvolil k vylepšování svého chovu ptáky šedozelené barvy, neboť se nám
logicky nabízí.  Stejně tak můžeme vylepšovat všechny své andulky kvalitními šedými, poněvadž jsou dneska vyšlechtěny do takových kvalit, že konkurují šedozeleným ptákům. K docílení šedozelených ptáků vede
několik alternativ. Nasadíme nejlepšího šedého samce na tmavozelenou samici. Část odchovů bude šedá, část
šedozelená a tmavě zelená. Samozřejmě že záleží jako vždy na rodokmenu ptáků,  kde jsou vyznačeni předci, kteří 
mohou ovlivnit štěpitelnost samců, nebo samiček. U zdejšího příkladu Šedý x tmavě zelená může tmavě zelená štěpit
na modrou, stejně tak i šedý samec.

Šedozelenými se vylepšuje velikost lutino ptáků, jakož s šedými zase velikost albino  ptáků. Alternativ je několik, kdy já osobně si ,,šlechtím“ svá lutina tmavozelenými andulkami. Prozatím jsem na začátku, ale přestože jsem začal s nakoupenými lutinami, první generace ,,světle zelených štěpitelných ptáků“ je díky tmavozeleným protějškům již na určité úrovní, která vykazuje do budoucna kvalitní chov lutino andulek.
Nezbytně důležité je vědět, zda jsou andulky s šedým faktorem /který je dominantní/, jednofaktorové, nebo mají zdvojený faktor šedé barvy.
Literatura často uvádí, že vizuálně není možné rozeznat andulku s jedním, nebo dvěma šedými faktory, což mně se jeví, jako zavádějící. Osobně si myslím,  že na pohled je například u šedých andulek příkladně čtyři až pět odstínů šedé. Při pohledu na tyto ptáky je zřejmé, který pták byl pářen s tmavomodrým protějškem, nebo naopak zda byl chován v tzv. čisté linii. Danou otázku jsme s chovateli mnohokrát řešili, koliko druhů odstínů šedé andulky nesou. To samé platí i u šedozelených ptáků. Vždycky je nutné učinit tzv. kontrolní hnízdění, kdy k šedému, nebo šedozelenému ptáku přiřadíme normální andulku. Jsou-li všechna mláďata šedá, nebo šedozelená, je otec těchto mláďat II.F, doufaktorový šedý, nebo šedozelený. Jak jsem předeslal mláďata jsou všechna šedá, ale už jenom s jedním faktorem !!!

Narodí-li se mláďata různých barev - je jejich otec šedý, nebo šedozelený vždy ,,pouze" s 1F -jednofaktorový. Z toho vyplývá, že barva mláďat nám vždy prozradí, jde-li o otce s II.F a nebo s I.F.


U tmavě zelených a tmavě modrých, kde působí zase tmavý faktor, si můžeme /,, přečíst “/ z čeho andulky pochází. Je-li samec tmavě modrý, samice světle nebo tmavě zelená, má mládě kolem kloaky zřetelnou tmavomodrou barvu.
U andulek s dvěma tmavými faktory / olivový a mauve / zde je to naprosto jasné, že pochází ze dvou tmavých ptáků. Zde je potřeba sledovat velikost výsledných potomků, protože typ a kvalita mláďat jde rapidně dole. Není to dlouho, co jsem se snažil odchovat mauve andulky a spojil jsem tmavě modrého samce s tmavě zelenou samicí. Rodiče byli velikostně průměrní, kdežto mláďata se vylíhla velikostně hodně podprůměrná. Moc mne to nepřekvapilo, protože je to známa věc, že spojení dvou tmavých barev není předmětné. Na druhou stranu se musí brát na zřetel, že všechno je jen relativní a vše řídí spojení vhodných a nevhodných genů. Můžou si na sebe dvě tmavé barvy tzv. ,,sednout“ a mláďata můžou být, když ne špičková, tak alespoň průměrná, což naprosto stačí. Po přiřazení tzv. rovných ptáků na olivového samce dostáváme nazpět tmavě zelená mláďata, ale už s jedním faktorem, to samé platí u mauve, kde jsou všechna mláďata tmavě modrá, opět s jedním faktorem. Nejdůležitější ze všeho je vždy kvalita tmavých ptáků, které použijeme k sestavení páru. Jsou-li ptáci průměrní, tak se raději spojení tmavě modrý x tmavě zelená raději vyhneme. Předmětnější je zde přiřadit jakoukoliv normální andulku.

Mnohokrát diskutujeme s chovateli, kteří genetice v celku rozumí, protože chovají spoustu australských papoušků a někdy se dostaneme do stadia, že se nám začnou ,,motat pojmy“ - ,,šedý faktor dohromady s tmavým faktorem a to je nejlepší vše ukončit, nebo nakonec člověk zapomene i vlastní jméno“ angel.


Šedá andulka – zde sledujeme modrou řadu andulek, protože šedá patří do modré řady

Jeden šedý faktor  u šedé andulky  --  barva šedá
Zde jsou rodiče šedý x světle modrá

Dva šedé faktory u šedé andulky –   barva šedá -  šedá může vyjít z tzv. čisté linie, kdy rodiče šedé andulky jsou oba dva šedí
Tedy :  šedý x šedá = potomci mají dva šedé faktory - šedá 2F

Taky můžeme pářit šedozelenou x šedou a získáme opět z části šedozelenou a šedou 2F

To samé platí u šedozelených

Šedozelená andulka – v tomto případě tzv. sledujeme zelenou řadu andulek

Jeden šedý faktor  u šedozelené  andulky  --  barva šedozelená
Zde jsou rodiče šedozelený x světle zelená, může být protějšek šedozeleného i světle modrá, která je recesivní vůči zelené barvě.

Dva šedé faktory u šedozelené andulky –   barva šedozelená -  zdvojený šedý faktor může vyjít z tzv. čisté linie, kdy rodiče šedozelené  andulky jsou oba dva šedozelení
tedy šedozelený x šedozelená = potomci  šedozelení s 2F

Zde je důležité sto procentně vést chovnou knihu. Pokud tomu tak není, je nutné provést kontrolní hnízdění.
Odprodá-li nám někdo šedozelenou andulku /s tvrzením / s dvěma šedými faktory, musí mít naprosto všechny potomky šedozelené, ale pouze už s jedním šedým faktorem.

Výše zmíněné šedé a šedozelené andulky nejsou od pohledu tak hezké, jako tmavě modré, nebo fialové apod. Bez těchto robustnějších ptáků stěží udržíme výstavní typ svých andulek a potažmo kvalitu celého hejna !!!!
Budeme-li se soustředit jenom a pouze na barvy, jedeme z kopce dole a všechno naše snažení jde v niveč.
Není důležité chovat andulky se dvěma faktory šedé i když anglický chovatel pan Gerald S Binks, tuto ,,strategii" tzv. čisté linie hojně využívá.
Odkaz na jednoho z nejlepších světových chovatelů současnosti.
Pan Gerald S Binks z Velké Británie.

 

http://www.budgerigar.co.uk/the-challenge/

 

Chov výstavních andulek je neustále zdokonalování sebe samého. Pokud by se stalo, že by člověk usnul na ,,vavřínech svých znalostí", mohlo bý to dopadnout,  jako na nedávné /v MKCHA Brno / klubové výstavě, kde nám chovatelé, kteří reprezentují českou republiku, jakož jsou Láďa Groda a Jiří Řejha vysvětlují jednotlivé otázky, co se genetiky týká.

Není to dlouho, co nám Láďa Groda vysvětloval otázku ohledně štěpitelnosti recesivních strak a mimo jiné řekl, že tuhle problematiku by měl znát chovatel andulek, který s andulkami pracuje čtyři roky. Někteří to děláme dvacet let a museli jsme se koukat do země, protože znalosti ,,pokulhávaly". I když někteří recesivní straky neděláme, nebylo na škodu se něco nového dozvědět. 

Já jsem si do nedávna myslel, že žlutolící a žlutohlavé andulky se rozdělují podle kresby, kdy světle modrá andulka je  žlutolící, ale její kolegyně světle modrá opalinová je už světle modrá opalinová žlutohlavá. Tohle mně bylo ještě jasné. Slovenský kamarád Alexander Kostoláni mně vysvětlil další rozdělení a to, že se žlutolící andulky rozdělují na Australské a Evropské. To mně trochu překvapilo i když jsem tyto pojmy samozřejmě slyšel, ale nevěděl jsem, čím se vyznačují.  Kolega  Kostoláni mně vysvětlil, že Evropslá žlutolící :

Evropská žlutolící je po tělě ,,čistá", tedy ve své základní barvě, žlutou má pouze masku a pera spodních krovek ocasních.

Australská žlutolící má kromě žluté masky  taky na celém těle žlutý nádech. 

Chov světle modrých evropských žlutolících 3 x 1,0 

 

Ještě na výstavě mně Alexander K. ukázal na žlutolících andulkách, která je Australská a Evropská. Po příjezdu domů jsem ihned začal studovat své žlutolící andulkycheeky. Jsem zastáncem toho, že učený z nebe nespadl a skromnost že je jedna z dobrých vlastností člověka, takže i když pracuji s andulkami dvacet let, neznamená to, že musím vědět všechno. Pokud se cokoliv nového dozvím, mám z toho radost, protože všechny tyto znalosti pak můžu převést do praxe.

Australská žlutolící - vyznačuje se sytě žlutou hlavou a žlutým nádechem po celém těle a zvláště pak na břiše a rýdovacích perecch. Je-li andulka opalinová nese název  žlutohlavá.

Evropská žlutolící - vyznačuje se rovněž žlutou hlavou, ale  naopak naprosto čistou základní barvou.

Dědičnost mají žlutolící a žlutohlavé dominantní, stejně jako australské dominantní straky, jen s jednou vyjímkou a to spárujeme-li dvě australské žlutolící andulky mezi sebou, čímž zdvojnásobíme žlutolící faktor, potomci z tohoto spojení budou následovní.

Australští žlutolící

žlutolící   ×     žlutolící:

50 % žlutolících - na pohled žlutolící s 1F
25 % žlutolících 2F - zde nastává vyjímka a to u 2F žlutolících, budou mít bělolící masku!!!!!!!
25 % normálních

Evropští žlutolící

Zde si ověřuji informaci při párování

žlutolící   ×     žlutolící: 

Zda vzniknou 2 F žlutolící, ale na rozdíl od australských budou mít masku žlutolící ???

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. dominantní dědičná vlastnost – spočívá v tom, že párujeme-li jedince s touto vlastností a jedince bez této vlastnosti, pak potomstvo je z 50 % s touto vlastností a 50 % nikoliv. Jedinci bez této vlastnosti, nejsou schopni v žádném případě štěpit, ani samci a ani samice, viz.přiklad
Do dominantní skupiny patří: dominantní australské straky, dominantní kontinentální straky.
Příklad: andulka dominantní australská straka x andulka normální
potomstvo: 50 % andulek normálních a 50 % andulek dominantních australských strak. Uvedených 50 % andulek normálních neštěpí na dominantní australské straky. Stejné pravdlo platí u australských žlutolících IF. Abychom docílili odchovu australské žlutolící andulky, musíme do páru vždy žlutolícího ptáka přiřadit!!!


B. recesivní dědičná vlastnost – znamená, že v první generaci se neprojeví viditelně, ale získané potomstvo ji má v sobě geneticky zakódovanou – tzv. štěpí na tuto vlastnost.
Známe tyto příklady recesivní dědičnosti: modrá řada andulek (recesivní vůči zelené řadě), recesivní straky, šedokřídlé, žluté a bílé, saddleback, australské II. faktorové žlutolící.
Příklad: andulka zelená×andulka modrá,
potomstvo: 100 % andulek zelených štěpitelných na modrou.

V první generaci se viditelně neprojeví 1,0 zelená x 0,1 modrá = 100% zelených/ štěpitelných na modrou a až všichni zelení potomci štěpitelní na modrou jsou schopni odchovávat s jakýmkoliv partnerem světle modré andulky....tedy v druhé generaci

C. dědičná vlastnost vázaná na pohlaví – je u andulek velice častá a spočívá v tom, že níže popsané vlastnosti se dědí na potomstvo v závislosti na tom, který z rodičů (zda otec či matka) má či nemá tuto vlastnost.
Do vlastností vázaných na pohlaví patří: kresba skořicová, opalinová, texas clearbody, dále lutino, albino a lacewing (krajkové).

U dědičnosti vázané na pohlaví si můžeme být jisti, že samice nikdy není štěpitelná na vlastnost vázanou na pohlaví!

Typy faktorů
Tmavý faktor
andulka zelená bez tmavého faktoru = andulka světle zelená
andulka s jedním tmavým faktorem = andulka tmavě zelená
andulka se dvěma tmavými faktory = andulka olivově zelená
(u modré řady pak světle modrá, tmavě modrá, mauve)

Šedý faktor
andulka zelená bez šedého faktoru = andulka zelená (světle, tmavě nebo olivově zelená)
andulka s šedým faktorem = andulka šedozelená
andulka se dvěma šedými faktory = andulka šedozelená - vizuálně ji nerozeznáme od šedozelené s jedním faktorem, ale má odlišnou dědičnost.

Fialový faktor
andulka zelená s fialovým faktorem = andulka zelená pouze s tmavším zabarvením základní barvy
andulka modrá s fialovým faktorem = andulka modrá pouze s tmavším zabarvením základní barvy
andulka tmavě modrá s fialovým faktorem = andulka fialová

Perlový faktor
andulka bez perlového faktoru = andulka normální
andulka s I. perlovým faktorem = andulka perlová
andulka s II. perlovými faktory = andulka II. faktorová perlová (celá žlutá nebo bílá, modré nebo hnědé ozobí, černé oko s bílou duhovkou)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abychom mohli skládat hnízdící páry, musíme mít naprostou jistotu, z jakých rodičů a prarodičů andulka pochází. U výstavních andulek by měl každý chovatel předložit, nebo dodatečně zaslat email tzv. chovný list, kde jsou informace ohledně rodokmenu jasně a zřetelně /pravdivě/zaznamenány. Pravdivě jsem napsal z toho důvodu, že každý chovatel znalý andulčí genetiky, může jednoduše odhalit, nepřesnosti a doslova nesmysly zaznamenáné v chovných listech. Už i mně se to stalo a je to hodně nepříjemné dohadovat se s někým, kdo nemá o genetice andulek ani ponětí, že jsou určité pravdila a zákonitosti, které jsou neměnné. Napíšeli Vám někdo, že skořicová samička štěpí na to, nebo na ono a na základě této informace pak pokračuje celý následující rodokmen...no potěš pán Bůh....

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

http://www.frmatusuvystavniandulky.websnadno.cz/

 

 

 


 

 

TOPlist