XX. Celostátní výstava andulek

V sobotu 14.9.2013 se uskutečnila v Újezdě u Brna XX. celostátní výstava andulek.

Obsazení výstavy andulkami bylo nad očekávání velmi dobré. Ve všech třech soutěžících kategoriích ( A, B, C ) se sešly velmi krásné a kvalitní andulky. Výstavu posuzovali ve skupině A pan Gyerko Tibor z Maďarska, skupinu B posoudil mistr Evropy a posuzovatel Ladislav Groda a skupinu C vyhodnotil  Ing. Blažek Václav. Jak jsem předeslal všechny skupiny byly obsazeny těmi nejlepšími andulkami jakými v současnosti naši chovatelé MKCHA Brno disponují. Rovněž slovenští chovatelé obeslali výstavu svými andulkami. Vystavovali zde prezident slovenského klubu Pavol Kubíček, víceprezident klubu František Lukovič , Ing. Turanský Daniel, Kval Ludovit, Lubomír Švehla, Alexander Kostoláni a další slovenští chovatelé. Atmosféra výstavy byla výborná, prostředí přátelské a proto se všem tato organizovaná akce líbila. Ve skupině C vystavovali chovatelé, kteří se rozhodli pracovat s výstavními andulkami, tedy chovatelé, kteří jsou na počátku své ,,chovatelské keriéry". Chtěl bych podotknout skupinu B a C, kde v těchto skupinách byly tak krásné andulky, že mohly bez jakýchkoliv problémů konkurovat A skupině. Výstavnictví a výstavní andulky jsou už dneska tak vyrovnané a na takové úrovni, že šanci na vítězství má opravdu každý.

Pochopitelně jsou mezi námi mistři, kteří jsou daleko před námi, účastňují se mezinárodních výstav a reprezentuji, jak své jmémo, tak i Českou republiku. Mezi tyhle špičkové chovatele patří mistr Evropy Ladislav Groda, Řejha Jiří, kteří jsou svými výsledky bezkonkurenčně nejlepší. My ostatní chovatelé se snažíme seč nám síly stačí, abychom se dostali na úroveň těchto chovatelů, ale je nutné si uvědomit, že jmenovaní chovatelé andulkami přímo žijí. Věnují se jim denně 6 - 8 hodin, což je  fyzicky, psychicky i časově velmi náročné.  Jak jsem výše popsal je to především o čase, o trpělivosti, o umu a citu k andulkám samotným, ale v neposlední řadě taky o penězích.  Není mnoho chovatelů, kteří by si mohli dovolit příkladně vyrazit do Freiburgu 3 x do roka a nakoupit si u pana Jo Mannese dvě až tři andulky , kus za 1000 - 1500 € a výše. Je potřeba si uvědomit, že investice do lepších ptáků jsou prostě nezbytně nutné, protože pokud nedostaneme do chovu andulky, které jsou svou kvalitou co nejblíže stanovenému standardu, není šance se odrazit ode dna. Není to nejenom o kráse andulek, ale taky hlavně o tom z čeho andulky pochází, jak kvalitní předky májí a zda nám nově dovezená ,,krev" osvěží a hlavně zlepší fenotyp našich andulek. To, že nám ,,vypadne" z hnízda špičkový pták, neznamená že i on musí dávat výborné potomstvo. Abychom mohli hovořit o celkově výborném potomstvu musíme od dané andulky vytvořit nekolikagenerační linii, což není práce na dva, nebo tři roky. Pak už se snažíme udržet dané vlastnosti a ve vhodný okamžik nasadit do linie tzv. čerstvou krev, abychom linii udrželi v určité kvalitě, nebo ji i pozvedli nad stávající úroveň.

I když se spousta z nás odhodlá a vyrazí během roku několikrát do Belgie, či Švýcarska, musíme mít na paměti, že pokud zainvestujeme desetitisíce do nakupovaných jedinců, bezpodmínečně musíme mít ve svém chovném hejnu připravených několik jedinců, které na dovezené jedince nasadíme. Samozřejmě, že nesmíme opomenout čtyřtýdenní karanténu v odděleném prostředí. Kámen úrazu nastává v ten moment, že někdy i během karantény nám dovezené andulky z ciziny, hynou tzv. přímo pod rukama. Jsou známé informace od chovatelů z Čech, kterým do týdne, nebo následně do půl roku andulky uhynuly. Osobně si myslím, že roční a starší andulky mají problém s aklimatizací, přídáme-li k tomu ještě né tak úplně kvalitní a nejčistší krmivo, je na problém zaděláno. Posléze si někde stěžovat ???  Bohužel není kde a ani komu. Andulky jsou zvířata a na ty je zaruka max. jeden měsíc od nákupu. Zvláště když si odvážíte andulku zdravou, v plné kráse a kondici, pak je to hodně těžké a složité prokazovat, že andulka byla nemocná. I když si každý přiveze od chovatele několik kilogramů krmiva pro tzv. přechod andulky na naše krmivo i tak se to nemusí vždy podařit a andulka uhyne do dvou měsíců. S tímhle by měl každý začínající chovatel počítat...bohužel je tomu pravě tak, jak jsem zde popsal. Pokud andulka do půl roku uhyne, je to smutné, uhyne-li do jednoho měsíce, tak to člověka doslova namíchne!!!!

Vrátím se k XX. celostátní výstavě andulek pořádanou MKCHA Brno. Jako vítěz výstavy se stal pan Ladislav Mrhálek s dvojfaktorovým samcem perlovým  barvy bílé. Tahle andulka byla nádherná a posuzovatel Gyerko z Maďarska ji správně posoudil, jako nejlepší andulku, tedy vítěznou. Další ceny patřily chovateli a mistru v chovu andulek Láďovi Grodovi, který ve své podstatě zvítězil ve všech ostatních kategoriích.

Další soutěžní ,,klání" nás čeká opět v sobotu, kde budou mezi sebou soutěžit mladé odchovy z letošní sezóny 2013. Termím soutěžní výstavy je stanoven opět na sobotní den 19.10.2013, kdy standardně proběhne od 6,00 - 8,00 hod. přejímka a zdravotní kontrola všech zúčastněných jedinců. Posléze proběhne posouzení renomovanými posuzovateli a v 13,00 hod. se výstava otevírá pro veřejnost. V 15,00 hod. slavnostně vyhlásí výsledky prezident klubu MKCHA Brno pan František Kitner  a společně s jednatelem klubu Ing. Jaromírem Janíčkem předají vítězům poháry.

Video z XX. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVY ANDULEK - Újezd u Brna

 

 
 
Fotografie z XX. celostátní výstavy v Újezdě u Brna
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Kontaktní údaje

František Matůšů   
Dr. Stojana 97
768 24 Hulín
Tel: +421 606 228 241

E-mail: fr.matusu@seznam.cz

http://www.frmatusuvystavniandulky.websnadno.cz/

 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist