ŽLUTOLÍCÍ A ŽLUTOHLAVÉ ANDULKY

TYPU I. a II.

 

Na zdejší stránce bych rád poopravil mnou udávané údaje o žlutolících a žlutohlavých andulkách typu I. A II.

Na svých předcházejících stránkách jsem z důvodu neznalosti uvedl níže  prezentovanou skutečnost, že dvě australské jednofaktorové žlutolící dávají mláďata II.F žlutolící s vizuálně bělolící maskou .

Nedávno mne navštívil pan Peter Čaňo z Nového Města nad Váhem a při přátelském rozhovoru mně vysvětlil, že chová duhové andulky, včetně žlutolících a žlutohlavých. Při rozhovoru jsme se dostali k výše zmiňovaným žlutolícím a žlutohlavým andulkám a zde mně kolega Peter Čaňo upozornil na nedostatek v mé prezentaci ohledně chybné dědičnosti australských žlutolících andulek.

Bohužel nikdo nejsme znalí všeho, což je evidentní, protože jsem popletl dědičnosti žlutolících a žlutohlavých andulek typu I. a typu II.

Ve své podstatě se jedná jenom o informaci, že jsem uvedl párování

Australská žlutolící 1F  x   australská žlutolící 1F = mláďata žlutolící s 1F a mláďat žlutolící s II.F. Já zde nesprávně napsal, že mláďata s II.F budou vizuálně s bělolící maskou, což není pravda, protože tuto vlastnost mají žlutolící evropské .

Pro jistotu jsem oslovil odborníka na slovo vzatého pana Ing. Václava Blažka, který se jako vždy s ochotou sobě vlastní vyjádřil k daným skutečnostem, za což mu velmi děkuji. 

Pokud je možnost konzultace s člověkem, který má znalosti a praktické zkušenosti, tak je to pro nás méně zkušené velkou výhodou. Bohužel, není mnoho ,,profesionálních“ chovatelů, kteří by veřejně předávali své znalosti a tak nám nezbývá, než se učit systémem pokus, omyl. 

Zdravím Vás a přeji zdárné odchovy.

Něco jsem doplnil barevně …, ……  pár postřehů, poznámek ode mne ….. viz níže ....

 

Souhlasím s Vámi, že nikdo nejsme znalí všeho a rád pomohu tam, kde mám něco ověřeného, nastudovaného a někomu to pomůže posunout se dál… Samozřejmě jsem rád, když svoje poznatky mohu poskytnout někomu, kdo o to má skutečný zájem…

 

K dotazům to zkusím postupně. Ono vžité označení žlutolících andulek „evropského a australského typu“ je samo o sobě trochu pro „nezasvěcené“ zavádějící. Ve starší literatuře se uvádí vznik této mutace téměř současně jak v Austrálii, tak i Německu a Anglii již před cca 80ti lety. A již tehdy byly rozeznávány dva typy označované jako typ I a typ II.

 

Současné označení „australské žlutolící“ odpovídá nově vzniknuté mutaci asi před 35ti lety v Austrálii kolem roku 1980. Během, několika let se dostaly do chovů v Německu a Anglii a dále se rozšířili po evropském kontinentu. (Rainhard Molkentin, Rolf Christen, Jeff Attwood). Viz http://www.ornitho-mutations.com/Australian%20Yellow%20Face%2003032011.pdf

V některých zdrojích jsou uváděny jako zlatolící. Od evropských žlutolících se liší sytější žlutou barvou, která po celém těle prostupuje modrou, respektive šedou, základní barvu. V dospělém šatě tak připomíná modrá žlutolící spíše zelenou.

 

Typ I  byl popisován tak, že pouze maska a spodní pera ocasních krovek jsou žluté.  Žlutá pouze výjimečně lehce ovlivňuje základní zbarvení u starších ptáků. To by odpovídalo dnešnímu označování žlutolících (žlutohlavých) evropského typu I.

 

            U žlutolících (žlutohlavých)  typu II se žlutý nádech projevuje po celém těle a u modrých se nám jeví jako zelenomodří u tmavomodrých (D modrých) jako tyrkysoví ….

Někdy bývají (většinou z neznalosti genofondu) zaměňovány s australskými žlutolícími.

 

Nositelem  žlutolícího“ faktoru může být jakákoli andulka, jenom na zelených, D zelených a DD zelených (zelené řadě) to okem nepoznáme – pouze kontrolním hnízděním s protějškem modré řady. Označení žlutolící platí pro ptáky normální kresby, pokud se jedná o další kombinaci s opalinovou kresbou, hovoříme o žlutohlavých .

 

K dotazům: 

Omylem jsem uvedl skutečnost, že dvě australské jednofaktorové andulky dají bělolící mládě, přičemž,  je skutečnost údajně taková, že u australských žlutolících jsou  při nasazení páru aust. žlutolící x austr. žlutolící = mláďata vždycky jenom žlutolící IF a II.F

Odpověď může být ANO i NE (je třeba VŽDY uvádět počet faktorů příslušné vlohy, jinak může docházet k nesprávným závěrům).

 

Pokud pářím SF žlutolící x SF žlutolící = 25% DF žlutolících, 50% SF žlutolících a 25% normálních bělolících na žlutolící neštěpících, neboť žlutolící faktor je dominantní, takže potomek je, nebo není ve fenotypu žlutolící.

 

SF = jednofaktor, DF = 2 faktory

 

Pokud spářím SF žlutolící x DF žlutolící = 100% žlutolících polovina DF a polovina SF.

Platí pro evropskou i australskou žlutolící s tím rozdílem, že u evropské žlutolící je DF vždy fenotypově bělolící.

 

Kdežto u evrpských žlut. je při nasazení páru evrop. žlut. x evrop. žlut.II.F žlutolící ale sbělolící maskouANO, ale pouze 25% (DF), 50% bude SF (jednofaktorových) a 25% normálních bělolících. No a rozlišit tyto bělolící lze pouze kontrolním odchovem.

 

 

 

Australská SF žlutolící - vyznačuje se sytě žlutou hlavou a žlutým nádechem po celém těle a zvláště pak na břiše a rýdovacích perech. Je-li andulka opalinová nese název  žlutohlavá. DF žlutolící se v chovech většinou nevyskytuje

 

Evropská žlutolící - vyznačuje se rovněž žlutou hlavou, ale  naopak naprosto čistou základní barvou.

Dědičnost mají žlutolící a žlutohlavé dominantní, stejně jako australské dominantní straky, jen s jednou vyjímkou a to spárujeme-li dvě jednofaktorové (SF) australské žlutolící andulky mezi sebou, čímž zdvojnásobíme žlutolící faktor, potomci z tohoto spojení budou následovní.

 

Evropští žlutolící

SF žlutolící   ×   SF  žlutolící:

50 % žlutolících - na pohled žlutolící s 1F (SF)
25 % žlutolících 2F (DF) - zde nastává vyjímka a to u 2F žlutolících, budou mít bělolící masku!!!!!!!
25 % normálních

 

Australští žlutolící

Zde si ověřuji informaci při párování

 

SF žlutolící   ×   SF  žlutolící: 

Zda vzniknou 2 F žlutolící, ale na rozdíl od evropských  budou mít masku žlutolící ??? Tuto kombinaci nemám osobně ověřenu, ale údajně ve fenotypu SF a DF není rozdíl, proto se touto kombinací moc chovatelů nezabývá.

 

Pokud budou další nejasnosti, můžeme dát řeč po telefonu nebo  po SKYPE, nebo se stavte u mne na kafičko - budete-li někde poblíž Brna.

B.V.

 


TOPlist